Kimmo Hoikkala, kysymys voisi tuoreimman blogisi otsikossa hyvin kuulua myös, miksi ”lyödä lyötyä”

 

Kehuuko Suomi itseään oikeusvaltioksi ilman todennettavaa perustetta? Perustuuko Suomen lainkäyttötoiminta kirjoittamattomalle periaatteelle ja aikaisemmalle oikeuskäytännölle, että ”ei korppi korpin silmää noki”?

Kimmo, kysymys voisi tuoreessa Puheenvuoro-blogisi otsikossa ”Miksi parempiosaiset halveksuvat huono-osaisia?” kuulua myös, miksi ”lyödä lyötyä”?

Olen pohdiskellut meidän oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmäämme liittyen ja Suomen oikeusvaltiona esiintymiseen ja sen paikkansa pitävyyttä

Kun muutoksenhakija hakee oikeutta itselleen sellaisessa asiassa, mihin on julkista valtaa/tai julkista siirrettyä valtaa käyttänyt viranomainen/ toimija aivan selvästi tehnyt virkavirheen, -rikkeen tai -rikoksen tai lainvastaisuuden, niin miksi tuomioistuin tällaisessa muutoksenhaussa pyrkii tietoisesti sulkemaan silmänsä viranomaisten (ja asiassa toimineiden muiden toimijoiden) virkavirheiltä, viranomaisten ja julkista m e r k i t t ä v ä ä valtaa käyttäneiden muiden toimijoiden väärältä harkintavallan käytöltä; tai siltä, että toimivaltainen virnomainen/ muu toimija ei ole käyttänyt hänelle l a i s s a määrättyä toimi- ja harkintavaltaa ja pyrkinyt sevittämään sille annettua julkista tehtävää hallintolain ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaattein?

Sen sijaan, että tuomioistuin pyrkii selvittämään oman virkavelvollisuutensa täyttääksen tällaisen asian, se lähtee jatkamaan sitä saman muutoksenhakijan jo kohtaamaa linjaa, jossa aina uudelleen ”lyödään lyötyä”, jotta tällaiset julkista valtaa käyttävien virkavirheet, esteellinen päätöksenteko, julkisten asiakirjojen salaaminen, ym. hallinto- ja oikeusprosessien menettelyvirheet pidetään salassa ja pyyhkäistään pois eri päättäjien pöydältä ja ”jätetään asia silleen” ja tutkimatta ja tälle menettelylle ei anneta mitään lakiin perustuvia perusteluja (vrt. HL 31 § – 34 §; HL 44 § ja 45 §). Muutoksenhakija jää alati yhä uudelleen omassa asiassaan kuulematta ja kokee itsensä todella lyödyksi.

Samasta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin puutteesta ja aihekokonaisuudesta on ansiokkaasti kirjoitellut täällä US:n Puheenvuorossa Juha Hartikka esim. ”Tarve julkisen vallan käytön kansanvaltaiselle valvonnalle”, ks. tästä:

Niin kauan kuin meillä ei ole puolueetonta ja riippumatonta valvontaelintä tuomioistuinten lainvastaista lainkäyttötoimintaa ja ylimpien lainvalvojien harkintavallan väärinkäyttöä vastaan (vrt. myös Hartikan kirjoitus), me kaikki syyllistytään ”lyötyjen lyömiseen”, koska meidän kaikkien yhteisesti valitsema eduskunta säätää lait.

Milloin me saadaan lainsäädännöllä luotua puolueeton ja riippumaton valvontaelin, jota Hartikkakin perää?

Emmehän me kai voi viedä kaikkia yhteiskuntamme epäkohtia ratkottavaksi lopulta EU-oikeuteen (PL 21 § ja PL 22 §) jos oikeuskanslerimmekaan ei toimi oman virkavastuunsa mukaisesti ja tutki hänelle tuotuja kansalaisten kanteluita, jotka koskevat esim. EU-direktiivien ilmeistä rikkomista tai julkisen merkittävän vallan/ samoin julkisen siirretyn merkittävän vallan väärinkäyttötilanteita ja lainvastaisuuksia (esim. sote-ja TE-työllisyyspalvelut/ns. SIB-palvelut; vrt. PL 2,3 §; PL 108 §; PL 124 §)?

Vain tinkimättömien oikeusvaltioperiaatteiden ja niiden käytännön toteutusten kautta me voimme taata Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden.

Kun Suomi on aidosti oikeusvaltio, se on turvallinen meille kaikille.

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu