Ks. tärkeä vuosikirjapäätös KHO:2021:70. Jyväskylän Tourujoella Kankaan uusi asuinalue on kuopassa ympäröivään maastoon nähden.

Tourujoen YVA puuttuu aina vaan..

KHO:2021:70

  • Korkein hallinto-oikeus arvioi, että kun otettiin huomioon rakennushankkeesta ja sen sijaintiympäristön erityispiirteistä esitetty, oli riskinä, että rakennusten korotuksista huolimatta muu kiinteistö jäisi tulvan sattuessa veden alle. Lupahakemuksessa esitettyjen toimenpiteiden riittävyyttä tulvavahinkojen torjumiseksi ei ollut muutoinkaan asianmukaisesti selvitetty. Rakennuspaikkaa ei siten voitu esitettyjen rakennusteknisten toimenpiteiden jälkeenkään pitää rakentamiseen soveliaana, eikä edellytyksiä rakennusluvan myöntämiselle maankäyttö- ja rakennuslain 116 § huomioon ottaen ollut ollut. Rakennus- ja ympäristölautakunnan oli tullut hylätä A:n rakennuslupahakemus.

Tourujoki tulvii – YVA puuttuu..

Kuka kantaa vastuun Tourujoen tulvimisesta läheisille asuinalueille ja luonnonsuojelualueelle sekä kulttuuri- ja rakennushistorialliselle maakunnallisesti merkittävälle Kankaan vanhan paperitehtaan alueelle, jos joen keskipaikkeilla oleva pato puretaan?

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 4.1.2019 avaama Tourujokikunnostuksen vesilain mukainen lupa ei perustu Tourujoella olevan voimalapadon purkuvaikutusten arviointeihin puuttuvan YVA:n vuoksi.

Tourujoella olevien useiden yhtä aikaa tekeillä ja suunnitteilla olevien kaava-, rakennus- ja maankäyttöhankkeiden yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu, eikä sateisuus- ja kuivuuskausien lisääntymistä niin Tourujoella kuin sen läheisissä samassa vesistöyhteydessä olevissa lähijärvissäkään, kuten Tuomiojärvi, Palokkajärvi, Alvajärvi, Korttajärvi sekä alajuoksun puolella Jyväsjärvi ja edelleen Päijänne.

Nyt koko em. vesistöreitti on vaarallisen täynnä vettä ja Tourujoki tulvii vieden luonnonsuojelualueen pitkospuut mennessään.

Tourujoella olevan Lohikosken padon purku on riskialtis hanke monelle tapaa

Sivu 3: – – Kankaan tehdasalueen maasto on voimakkaasti muokattu. Vanha tehdasalue on kuopassa suhteessa ympäröivään maastoon. – –

Lähde: Jyväskylän Kankaan alue, Hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuunnitelma, SITO (2012)

 

 

+2

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu