Kuinka kauan K-S Ely ja Jyväskylän kaupunki aikovat vielä viivyttää koko Tourujokialueen kattavaa YVA-arviointia?

Makkarasaari Makkaramutkassa Tourujoella Jyväskylän keskustassa

 

Jyväskylän Kankaanaukion asemakaavamuutos on nyt luonnosvaiheessa ja odottaa asukkaiden, osallisten ja asianosaisten – ja suuren yleisön – kuulemista

Kankaanaukion moneen kertaan pilkottujen asemakaavamuutosten yhteydessä tulee nyt tehdä koko Tourujokivarren kattava YVA- ja SOVA-arviointi, koska myös Kankaan vanhaa paperitehdasta (perustettu 1872) on nyt jo purettu ja tehtaan kylkeen ja samalle tehdasalueelle on nyt jo rakennettu ’yhtä sun toista’ rakennusta ja rakennelmaa ilman laillisia rakennuslupia:

  • Kankaan kaavoista vuorovaikutteinen kaavakuuleminen puuttuu ja kaupunginvaltuuston hyväksyntä kaikissa merkittävissä kaavoissa
  • Nyt jälleen rakennellaan aivan Tourujoen luonnonsuojelualueen vastapäätä, vaikka samalle alueelle on haettu jo lähes kolme vuotta sitten rakennusperintö- ja luonnonsuojelulain mukaista suojelua
  • K-S Ely-keskus piti em. suojeluesitystä taskussaan lähes koko tuon ajan ja nyt suojeluesitys on hylätty
  • Mitä sanoo asiaan ympäristöministeriö? Näkeekö se Kankaan ja Tourujoen alueella suojeltavia arvoja? Arvokasta vanhaa tehdasmiljöötä ja uhanalaista jokiluontoa?
  • Ks. alla Tourujoen kunnostussuunnitelma (2018), johon ei ole olemassa YVA-menettelyn mukaista YVA-arviointia. Hanketta suunnitellaan vain pienissä sisäpiirin porukoissa. Toteutuuko julkisia hankintoja säätelevä hankintalaki tässäkään kohteessa?

TOURUJOEN KUNNOSTUKSEN YLEISUUNNITELMA, YLEISKUSTANNUSARVIO

Harmiksemme olemme jo nähneet, kuinka Laukaan avovankila (nyk. Jyväskylän vankila, avataan ma 13.7.2020) tuotiin Tourujokirantaan vain pienen ydinporukan suunnitelmin ilman asukkaiden, osallisten ja yrittäjien kanssa käytävää vuorovaikutteista kaavakuulemista ja -keskustelua, vastoin YVA- ja SOVA-lakeja sekä vastoin julkisten hankintojen kohdalla toteutettavaa hankintalain mukaista kilpailutusmenettelyä.

Laukaan avovankilan siirron kilpailutusta ei julkaistu avoimesti julkisuudessa ja vain yhden tontintarjoajan (taustaryhmineen) kanssa käytiin suorahankintaneuvottelut. Jyväskyläläisille vankilahanke Tourujoelle tuotiin julkisuuteen jo valmiiksi päätettynä ja siihen ei voinut enää vaikuttaa valituksin eikä kanteluin.

Haluammeko me tämän menon jatkuvan Tourujoella? Nyt on korkea aika ottaa kantaa Tourujokikunnostukseen, jossa esimerkiksi Lohikosken padon purkua suunnitellaan nyt aivan Taulumäen pohjavesialueen laidassa, jopa sen suoja-alueella (vrt. KHO:2020:62).

Edellä olevassa Tourujoen kunnostusta esittelevässä yleisuunnitelman linkissä kerrotaan, että – – Allastettu osuus (koski): Kaivu ulottuu pohjavesipinnan alapuolelle. Tämä tarkoittaa, että kaivutöistä tulee vaikea ja luiskissa virtaava pohjavesi heikentää luiskien pysyvyyttä”.

Miten tällaista massiivista joen vapauttamista ja jokikunnostushanketta, jossa suunnitellaan myös Lohikosken voimalaitospadon purkua ym. voidaan suunnitella ilman koko Tourujokialueen kattavaa YVA-menettelyä ja YVA-arviointeja?..

Ei se mitenkään riitä, että vain yhden kaavoituksessa olevan maisemasuunnittelijan luonnostelemin viivoin joki vapautetaan ja kunnostetaan (yleissuunnitelma kertoo, että – – ”Muurien yhteispituus saatu maisemasuunnittelijalta”.

Kyllä Tourujokikunnostukseen vaaditaan kattavat asiantuntijoiden tekemät Natura-arviot mm. joen keskipaikkeilla sijaitsevan 3,1 ha:n kokoisen luonnonsuojelualueen pelastamiseksi ”hukkumiselta” ja arviot jokialueelle muodostuvien mahdollisten hyydepatojen, tulvavahinkojen, kaupunkitulvien ja kuivuuskesien varalta.

Emmehän halua seurata vain sivusta, kun tällaista ympäristörikosta toteutetaan silmiemme alla? 🙁  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu