Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi

 

(Kuva: clip art)

Jyväskylässäkin saatiin ”voimassa olevaa lakia sormien välistä katsoen” vuosien 2019 – 2020 aikana siirtää Laukaan avovankila (nyk. Jyväskylän vankila) Tourujokivarteen, Ramoninkatu 4:n metsälakikohteena olevalle liito-oravien asuttamalle 1 ha:n kokoiselle vehreälle rantalehdolle, jolle oltiin samaan aikaan hakemassa MRL 60 §:n mukaista asemakaavan ajantasaistamista, mutta jota ei käsitelty lainkaan Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ennen kuin Rikosseuraamuslaitoksen avovankilahanke ko. tontille päätettiin toteuttaa nuijimalla avovankilan mahdollistava asemakaavamuutos voimaan.

Näin tehtiin voimassa olevan Jyväskylän yleiskaavan vastaisesti Kehä Vihreän reitille, viheralueelle – kulttuuriperinnealueelle ja Vanhan Tourulan tilan maille, jota samaan aikaan haettiin Ramoninpuistoksi 2 %:n kuntalaisaloitteella lähes 3800 kuntalaisen allekirjoituksin, mutta myös tämä aloitekin piilotettiin kunnan isien ja äitien toimesta siksi ajaksi, että avovankilalle saatiin asemakaavamuutos.

Kaikilta avovankilan hankemiehiltä ja -naisilta kovassa tohinassa unohtui se, että ko. ranta-alueen tontille ei olisi saanut alkaa rakentaa, koska asemakaavaltaan vanhentuneessa Ramoninkatu 4:ssä oli voimassa rakennuskielto ja asemakaavamuutos ei ollut saanut vielä edes lainvoimaa, kun kaikki puut tontilta kaadetiin 1.4.2019 Aprillipäivänä; ja näin tehtiin tyhjiksi muutoksenhakijoiden muutoksenhaut ja LSL 57 §:n mukaiset vireillepanot Vanhan Tourulan tilan liito-oravametsän suojelemiseksi ..

Katsokaapa jyväskyläläiset Tuomio- ja Palokkajärven ranta-asukkaat ja kuntapäättäjät, ettei Jyväskylässä Kehä Sinisellä käy samoin. Vanhentuneet asemakaavat tulee päivittää ensin.

60 §

Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakentamislupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuskohteen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta. (21.4.2023/752)

L:lla 752/2023 muutettu 2 momentti tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta.

Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden määräaikaa voidaan erityisestä syystä asemakaavassa lyhentää tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin viisi vuotta eikä pitempi kuin 20 vuotta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua 13 vuoden määräaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on voimassa 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi tai 58 §:n 5 momentin mukainen kielto. (30.12.2008/1129)

Tarkemmat säännökset asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista annetaan asetuksella.

61 § (21.4.2023/752)

Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset

Jos asemakaava arvioinnissa todetaan vanhentuneeksi, rakentamislupaa ei saa myöntää ennen asemakaavan muuttamista ajanmukaiseksi. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan 53 §:n 1 momentissa tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten.

L:lla 752/2023 muutettu 61 § tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

61 §

Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset

Jos asemakaava arvioinnissa todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan 53 §:n 1 momentissa tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten.

Ottakaa Jyväskylässä ja muissa MAL-alueiden suurissa kaupungeissa mallia Helsingin vanhan kantakaupungin jopa 1800-luvulta olevien asemakaavojen päivittämisestä kaupunkilaisten nykypäivän tarpeisiin.

Huomattavaa, jos vanhoissa asemakaavoissa on voimassa rakennuskieltoja, ne poistuvat vasta, kun asemakaavat päivitetään ja ne saavat lainvoiman.

  • Nyt käsittelyssä oleva asemakaavan muutos koskee vanhoja asemakaavoja Kampissa ja Leppäsuon korttelissa Etu-Töölössä. Kaava-alueella on voimassa 115 erityyppistä asemakaavaa 1800-luvulta 2000-luvulle. Monet asemakaavat eivät vastaa todellista toteutunutta rakentamista. Alueella on voimassa rakennuskieltoja, jotka poistuvat, kun asemakaavat päivitetään. Asemakaavan muutos ei koske erillisiä täydennysrakentamis- tai kehityshankkeita.

Lähde: Kampin vanhat asemakaavat saavat päivityksen nykypäivään

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu