Kuka kertoisi opiskelijoille, jotka eivät saa koronakesänä töitä, saavatko he kesäkuukausilta opintolainoistaan opintolainahyvitystä?

Opiskelijat pohtivat, kannattaako heidän nostaa opintolainaa nyt tulevana koronakesänä, jos he eivät saa työtä. Onko oikein, että kesäajan työttömänä olevat opiskelijat joutuvat nostamaan kesällä opintolainaa ja toimeentulotuki on vasta viimesijainen taloudellinen tuki?

Jos näin on, silloin opiskelijoiden tulee saada myös kesäajan opintolainoistaan opintolainavähennystä ja – hyvitystä. Näin on ollut myös edellisen talouskriisin, finanssikriisin, aikana: Silloinkin opiskelijat, jotka eivät saaneet töitä kesällä, nostivat itselleen opintolainaa ja opiskelivat (huom! saamatta kuitenkaan kesäajan opintolainoistaan opintolainavähennystä)

12.5.2020

Opiskelija, hae opintotuki kesäksi nyt!

Opiskelija voi saada opintotukea kesällä, jos hän opiskelee. Hae opintotuki verkossa.

Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Jos opiskelija saa yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu kesäopinnoista riippumatta. Asumistukea saavan pitää kuitenkin muistaa hakea asumistuen tarkistusta esimerkiksi kesätyöstä saatavien tulojen takia.

Jos opiskelijalla ei ole kesällä ansiotuloja eikä hän ole oikeutettu opintotukeen, hän voi selvittää mahdollisuutensa saada toimeentulotukea. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki.

Myös lukiolaiset voivat saada opintotukea kesällä

Kesästä 2020 alkaen myös lukiolaiset voivat saada kesäopintotukea. Tuki voidaan myöntää, jos lukiolainen suorittaa lukion oppimäärään sisältyviä opintoja. Oppilaitoksen järjestämien opintojen on kestettävä vähintään 18 kalenteripäivän ajan jokaisena kuukautena, jolle opiskelija hakee tukea. Opintotukea ei voida myöntää, jos lukiolainen opiskelee itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua on esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat saada opintotukea kesällä, jos opintoja suoritetaan vähintään 18 kalenteripäivän ajan jokaisena kuukautena, jolle tukea haetaan.

Korkeakouluopiskelijalle opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Korkeakouluopiskelijan pitää kuitenkin huomioida, että kesällä saatu opintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet huomioidaan myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa. – – (jatkuu alla olevassa lähdelinkissä)

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu