Kuka tai mikä taho määrittää ilmeisen kohtuuttomien oikeudenkäyntimaksujen tason? KKO, KHO, OKV, EOA – vai EU?

 

Muutoksenhakijat usein uupuvat pitkittyneen oikeusprosessin maratonilla.. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on vain häilyvä kangastus jossakin horisontissa.. (Kuva: clip art)

  • – – ”kuinka oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ää tulisi muuttaa, jotta asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää alennettaisiin kohtuuttomuustilanteissa viran puolesta nykyistä useammin”?

 

  • – – ”tulisiko säätää siitä, että oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tulisi ennen oikeudenkäyntiä antaa päämiehelleen arvio asiassa mahdollisesti aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista” – –

– -”Tuomioistuinlaitoksen ja koko oikeusvaltion legitimiteetti on vaarassa rapautua, jos asianosaiset eivät enää uskalla tai kykene hakemaan oikeussuojaa tuomioistuimelta. Tämä on omiaan heikentämään luottamusta koko tuomioistuinlaitokseen. Myös edellytykset aineellisen oikeuden ja oikeusjärjestelmän kehittymiseen heikkenevät, kun tuomioistuimilla on aiempaa vähemmän mahdollisuuksia antaa ratkaisuja epäselvistä oikeuskysymyksistä, viime kädessä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksillä.” – –

Lähde: Lausun­to oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­työ­ryh­män mie­tin­nös­tä

Diaarinumero:

Antopäivä:

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu