Kumoaako KHO 9.9.2020 vuosikirjapäätöksen mukaisesti myös Jyväskylän Tourujokivarren avovankilan asemakaavan ja rakennusluvan?

Kuva KSML:n verkkolehti/Hanna  Marjanen/

Vuosikirjanumero:

Antopäivä:

Taltionumero:

Diaarinumero(t):

ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:92

  • Kaava-asiakirjoihin ei näin ollen sisälly sellaista maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettua selvitystä, jonka perusteella maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä asetettujen kaavan sisältövaatimusten ja maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen toteutumista voitaisiin arvioida sillä alueella, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
  • Kaava-alue ei muodosta maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n 2 momentissa tarkoitettua tarkoituksenmukaista kokonaisuutta. Tällaiset vaikutukset ja rakennusoikeuksien siirtämisen edellytykset ovat lähtökohtaisesti selvitettävissä ja ratkaistavissa vain laajahkoa aluekokonaisuutta ja useiden maanomistajien alueita koskevan ranta-alueiden kaavoituksen yhteydessä.
  • Edellä lausutuilla perusteilla hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset on kumottava.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu