Kunnat valmiita sujuvoittamaan metsätalouden maisematyölupamenettelyä, mutta kansalaiset eivät sitä varmastikaan ole!

Jyväskylän Tourujokivarteen tuodulle avovankilalle ei ollut haettu maisematyölupaa (eikä tehty metsänhakkuuilmoitusta?) liito-oravametsän kaatoon vuoden 2019 keväällä, mutta sitä valitusperustetta ei KHO hyväksynyt, eikä sitä, että asiassa oli hyvissä ajoin tehty 2 kpl Luonnonsuojelulain 57 §:n ja 57 a §:n mukaisia vireillepanoja K-S Ely-keskukselle rantametsän hakkuun estämiseksi. K-S Ely-keskus ei toiminut asiassa eikä paikallinen poliisi edes hälytettynä tullut paikalle.. Yleiskaava em. alueella oli hyväksytty vuoden 2016 lopulla: alue on yleiskaavassa Kehä Vihreän aluetta eli viher- ja puistoaluetta. (Kuva: Sihteeri Ulla Jylhä, Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry)

MMM, Tapio ja Suomen metsäkeskus:

Kunnat valmiita sujuvoittamaan metsätalouden maisematyölupamenettelyä (MMM 14.12.2020)

Kevään 2017 jälkeen uusissa yleiskaavoissa ei ole vaadittu maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla maisematyölupaa.

Edellä kerrottu muutos ei ole koskenut tuota ajankohtaa aiemmin hyväksyttyjä yleiskaavoja, joten näiden vanhempien yleiskaavojen kohdalla on maisematyölupia jouduttu hakemaan aiempaan tapaan.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu