Kuntalaisten tärkeät, omaa lähiympäristöä koskevat, valitukset jäävät tekemättä puuttuvien päätösten ja valitusohjeiden vuoksi

 

Miten omistaja voi tietää hakea ARA:lta avustusta "hometalotutkimuksiin" tai remontteihin ennen kuin ko. tutkimukset on tehty?

Kuvituskuva.

… ja kaiken lisäksi Kuntalain mukaiset valitusasiat tarvitsevat jatkossa valitusluvan korkeimmassa hallinto-oikeudessa – kuten lastensuojeluasiat, luonnonsuojeluasiat, ympäristönsuojeluasiat jne.. jne.. Ja asialleko ei voi kukaan mitään?

Ottakaapa kansanedustajat kantaa tähän tärkeään suuntaukseen! 🙂 

Alla tuore OKV:n esimerkki siitä, kun kuntalaisia ei ole kuultu heidän lähiympäristöään koskevassa päätöksenteossa. Näitä ihan vastaavia tilanteita on maassamme useita vuosittain, ja niitä löytyy varmasti jokaisesta kunnasta.

Jyväskylässä karmein esimerkki tällaisesta kunnanisien ja -äitien omin päätöksin ja luvin toteutetusta hankkeesta on Laukaan avovankilan tuonti keskelle Jyväskylän keskustaa, luonnonkauniin Tourujoen rannalle ja keskelle kulttuuriperinnemaisemaa RKY-kohteiden keskelle 🙁

Päiväkodin sijoittamista koskevan asian käsittely

KANTELU

Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 30.12.2018 osoittamassaan kantelussa kaupungin kaupunkiympäristön toimialan menettelyä ns. paviljonkipäiväkodin sijoittamista koskevassa asiassa. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 3.5.2018 § 66 päättänyt sijoittaa päiväkodin asemakaavan mukaiselle tontille. Kaupunkiympäristön toimiala kuitenkin muutti paviljonkipäiväkodin sijaintia ilman uutta jaostokäsittelyä siten, että rakennus päädyttiin sijoittamaan asemakaavan vastaisesti eri tontille. Kantelu koskee erityisesti alueen asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päiväkodin sijainnista päättämiseen. Kaupunkiympäristölautakunnan jaoston päätökseen olisi liittynyt tavanomainen muutoksenhakumahdollisuus, mutta nyt päiväkohdin sijoituspaikan muuttamisesta päätettiin kaupunkiympäristön toimialalla menettelyssä, jossa ei ole tehty muutoksenhakukelpoista päätöstä, eivätkä alueen asukkaat ole siten voineet saattaa asiaa oikaisuvaatimuksena tai valituksena tutkittavaksi. Asiasta ei ole olemassa pöytäkirjaa tai päätösasiakirjaa, eikä kaupunki kantelun mukaan ole pyynnöistä huolimatta antanut lisätietoa siitä, miten ja kenen toimesta jaostopäätös ohitettiin.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu