Kuntaministeri Sirpa Paatero asetti prof. emerita Halilan selvittämään julkisten hankintojen valitusten pitkiä käsittelyaikoja

Laukaan avovankila tuotiin Jyväskylän keskustaa halkovan Tourujoen ranta-alueelle, Kehä Vihreän -reitille ja Ramoninpuistoksi 2 %:n kuntalaisaloitteella haettuun elinvoimaiseen liito-orava- ja lepakkometsään 11/2016 lainvoiman saaneen Jyväskylän yleiskaavan ja sen oikeusvaikutteisen teemakartan vastaisesti ..


Selvityshenkilö selvittämään julkisten hankintojen valitusten pitkiä käsittelyaikoja

Huomasin, että nyt on aloitettu selvittämään julkisten hankintojen valitusten pitkiä käsittelyaikoja

Toivon, että selvityksessä tehdään perusteellinen selvitystyö Jyväskylän Tourujokivarteen tuodun Laukaan avovankilan (laittomasta?) suorahankinnasta ja sen valmistelun aikaisesta lainvastaisesta kilpailutuksesta ja ilman lainmukaista asukkaiden kuulemista sekä siitä koko valituskokonaisuudesta, jolla sitä on jo vuoden 2017 keväästä lähtien tähän päivään saakka eri hallinto-oikeuksissa ja KHO:ssa käsitelty, ja että edelleenkin siitä on vielä muutoksenhakuja valitusprosesseissa kesken, vaikka avovankila kauniiseen Tourujokivarteen on rakennettu valmiiksi jo vuoden 2020 heinäkuussa.

Muutoksenhakijana ovat olleet Jyväskylän alakapungin asukasyhdistys ry (nyk. Asukasyhdistys Jyväskylän Ydin ry), jonka pääasialliselle toimialueelle avovankila on noussut, vaikka he ovat sitä voimallisesti joka valituskohdassa ja kaikkia laillia muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuksiaan käyttäneet.

Em. asukasyhdistyksen toimialana on ollut oman asuinalueensa luonnon ja kulttuurin suojelu. Valituksensa vankila-asiassa on tehnyt myös yksittäinen yksityishenkilö (mahd. matkailuyrittäjä), jolla on ollut ajettavana niin oma intressi kuin yleinen maiseman ja kulttuurin sekä alkuperäisen monimuotoisen ja uhanalaisten luonnon, eläinten ja kasvien suojelu.

Pitkä valitusaika on tehnyt mahdolliseksi sen, että ko. julkinen vankilahanke (Rikosseuraamusvirasto) on saanut rauhassa toteutua, vaikka sen laillisuus on ollut alusta pitäen vähintäänkin kyseenalainen ts. vankila on noussut yleiskaavan vastaisesti Tourujokialueen virheralueeksi merkitylle maisemapuistolle ja yleiskaavassa merkitylle ja varatulle Kehä Vihreän -reitille.

Myös ”rullaavasta” K-S maakuntakaavasta tehdyt valitukset em. asukasyhdistyksen taholta tässä yhteydessä eivät ole menestyneet, vaikka maakuntakaavan ohjausvoima on Tourujokialueella nolla.

Olen tänään pyytänyt Kuntaliiton johtavaa lakimiestä Katariina Huikkoa tutkimaan KHO:n taltio 5503 vuodelta 2018 ja kaikki sen jatko- ja liitevalitukset.

Olen pyytänyt lakimies Huikkoa tutkimaan myös KHO:lle jätetyt 23.11.2018 ja 24.11.2018 jätetyt ns. menetettyjen määräaikojen palautushakemukset ym. muutoksenhaut tässä samassa Laukaan avovankilan valituskokonaisuudessa sekä valitukset avovankilan kupeessa olevan vanhan Ramoninsillan kohdalla sekä valitukset puuttuvista Tourujokialueen YVA-arvioinneista sekä 2 %:n kuntalaisaloitteen toimivallan ylittävästä käsittelystä ym.

2 %:n kuntalaisaloitteessa vuoden 2017 alussa oli jyväskyläläisiä allekirjoittajia lähes 3800

Tämän Ramoninpuiston perustamiseksi tammikuussa 2017 jätetyn kuntalaisaloitteen käsitteli Jyväskylässä vain kaupunkirakennelautakunta kun sen käsittely olisi tullut tehdä ’vanhan’ Kuntalain mukaan kaupunginvaltuustossa – ja etenkin kun se koski yli 13 vuotta vanhaa asemakaavaa (maisema- ja luonnonsuojelun s1– ja ma-merkinnöin!), josta olisi tullut tehdä MRL 60,1 §:n mukainen ajankohtaisuusarviointi myös valtuustossa.

VN/28554/2020 5.2.2020 asettamispäätös

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Lähde


🙂 Onko muualla Suomessa vastaavia tilanteita? Jos on, kertokaa niistä täällä ja välittäkää em. selvityshenkilöille tiedoksi. Vain siten voimme vaikuttaa julkisten hankintojen lainmukaiseen käsittelyyn ja samalla huolehdimme, että meidän yhteisiä verovarojamme käytetään vastuullisesti ja että kuntalaisten ja kansalaisten kuuleminen kaava- ja rakennushankkeissa toteutuu.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu