Kuntien työllisyyskokeiluilla rikotaan perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuuspykälää, mutta Välittäjä Oy:hyn sitä ei tule ulottaa

 

Kenen valovoimainen idea tämä Välittäjä Oy on? Onko vaikutusarviot tehty kriittisesti Ruotsin Samhallin esimerkkiin perustuen?

Onko työttämien jako A- ja B-luokan työttömiin nykyisillä kuntien työllisyyskokeiluilla ensimmäinen askel Välittäjä Oy:hyn siirtymiseksi? 

Onko tämä kehysriihessä esiin tullut Välittäjä Oy taas yksi epäkelpo hanke nykyiseltä hallitukselta, joka törmää omaan perustuslakiimme (PL 6 §)?

Jos näin on, oikeuskanslerin tulisi jo etukäteen ottaa epäkelpo hanke pois turhaan rasittamasta jo muutenkin ruuhkaista lainvalmisteluamme.

Tarkista, oletko sinä työllisyyden kuntakokeilun asiakas ja mahdollinen Välittäjä Oy:n kohderyhmään kuuluva?  

Olet kuntakokeilun asiakas, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun,
  • olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva, tai olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:
  • 1) saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • 2) äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi
  • 3) olet alle 30-vuotias

Lähde

Perustuslaki 6,1 ja 6,2 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu