Kuntien työllisyyskokeiluilla rikotaan perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuuspykälää, mutta Välittäjä Oy:hyn sitä ei tule ulottaa

 

Kenen valovoimainen idea tämä Välittäjä Oy on? Onko vaikutusarviot tehty kriittisesti Ruotsin Samhallin esimerkkiin perustuen?

Onko työttämien jako A- ja B-luokan työttömiin nykyisillä kuntien työllisyyskokeiluilla ensimmäinen askel Välittäjä Oy:hyn siirtymiseksi? 

Onko tämä kehysriihessä esiin tullut Välittäjä Oy taas yksi epäkelpo hanke nykyiseltä hallitukselta, joka törmää omaan perustuslakiimme (PL 6 §)?

Jos näin on, oikeuskanslerin tulisi jo etukäteen ottaa epäkelpo hanke pois turhaan rasittamasta jo muutenkin ruuhkaista lainvalmisteluamme.

Tarkista, oletko sinä työllisyyden kuntakokeilun asiakas ja mahdollinen Välittäjä Oy:n kohderyhmään kuuluva?  

Olet kuntakokeilun asiakas, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun,
  • olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva, tai olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:
  • 1) saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • 2) äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi
  • 3) olet alle 30-vuotias

Lähde

Perustuslaki 6,1 ja 6,2 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu