Lähdemmekö me Suomessa ”rusinat pullasta” -politiikan tielle.. Nyt saavat erityisoikeuksia erikoisasiantuntijat – ketkä seuraavaksi?

 

Perusoikeudet

6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Mikä on tarkasti kerrottuna perustuslain 6 §:n mukainen ”hyväksytty peruste”,  jolla voidaan erikoisasiantuntijatehtäviä tekevälle maahanmuuttajalle sallia 6 kuukauden ”etsikkoaika” etsiä itselleen uutta työtä, jos työttömyys sattuu kohdalla?

Kun alemman koulutustason ”tavistyötä” – joka on nyt tässä kohdin myös määrittelykysymys – tekevät työntekijät potkaistaan tylysti 3 kuukauden jälkeen maasta, vaikka heidän lapsensa olisivat juuri asettuneet omiin kouluihinsa..

Näinkö me houkutellaan esim. sote-henkilöstöä maahamme – siis niitä hoitavia ”käsiä”..

Vain ”päänsisälläkö” tai käyntikortissa merkityllä tittelillä on merkitystä? (huom. tämä on sarkasmia)

Perustuslaki 2 §:

Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Ihmettelen, millainen laki me saadaan tästä sorvatuksi?..

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu