Lainsäädännön arviointineuvostolle: Onko oikein ja kohtuullista, että meillä on vain kuukausi aikaa reagoida ympäristökysymyksiin?

Herttoniemiseura ry tiedote 16.9.2019 hiidenkouru Viilarintiellä

 

HE 73/2019 Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

– – YVA-lain mukaisessa menettelyssä kuuluttamisen lisäksi tapahtuva sanomalehdessä tapahtuva asiaan liittyvä tiedottaminen on säädetty pakolliseksi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. – –

 

– – YVA-lain mukaisessa menettelyssä tuotetaan lain 13 §:n mukaisia päätöksiä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, 16 §:ssä tarkoitettuja ympäristövaikutusten arviointiohjelmia, 18 §:n mukaisia yhteysviranomaisen lausuntoja arviointiohjelmasta, 19 §:n mukaisia arviointiselostuksia sekä 23 §:n mukaisia yhteysviranomaisen perusteltuja päätelmiä. Arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa annetusta päätöksestä tulisi poistaa henkilötiedot hankkeesta vastaavan nimi ja hankkeen sijaintipaikka päätöksen 30 päivän nähtävilläpitoajan päätyttyä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antamasta lausunnosta hankkeesta vastaavan nimeä ja hankkeen sijaintipaikkaa koskevat tiedot esitetään poistettavaksi sitten, kun lain 23 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää koskeva 30 päivän nähtävilläpitoaika on päättynyt. – –

 

Kuvitettu YVA-opas

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu