Laki tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta astuu voimaan 31.3. – 30.6. väliseksi ajaksi. Kuka lopulta arvioi ”ilmeisyyden”?

 

Laki tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta

  • – – ”Jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä covid19epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakastai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas, osallistujaja odotustilat on suljettava asiakkailta ja osallistujilta.” – –

 

  • – – ”Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään, päätöksessä on todettava, mitä covid19taudin leviämiselleerityisen tartuntariskin muodostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakastai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita.” – – (tekstin tummennukset omia)

Olisiko me sittenkin toimittu paljon tehokkaammin ja nopeammin koronan torjumiseksi, jos olisimme heti ottaneet presidentin ehdottaman koronanyrkin käyttöömme?

🙂 Itse olen siitä täysin vakuuttunut, että koronanyrkki olisi ollut ensiarvoinen tärkeä vaikean koronakriisin hoitamiseksi kaikissa sen eri vaiheissa.

Nyt tämän Laki tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisestalain myötä päätöksenteko tärkeimmistä koronan torjuntatoimista hajautetaan kuntiin ja alueellisiin aluehallintovirastoihin. Mietinkin, mikä virka asiassa jää 200 kansanedustajallemme? Vain sivusta katsojan rooli? .. 

JK. Jos kunnat laittavat kiinni perinteiset ennakkoäänestyspaikat, missä ennakkoäänet sitten otetaan vastaan?..

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu