Tarastin ja YM:n ympäristönsuojelulain ”sujuvoittaminen” ei toimi käytännössä!

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/133837/Elinvoimaa%20alueelle%201%202017_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Lauri Tarastin työryhmätyön jälkeen ympäristönsuojelulain muutoksista vastuussa olevat ympäristöministerit
Ympäristöministerimme uudistuksen ja Lauri Tarastin työryhmätyön aikana ja sen jälkeen https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ymp%C3%A4rist%C3%B6-_ja_ilmastoministeri
  • Pian Tarastin arviointiryhmän asettamisen jälkeen ympäristöministeriö päätti jatkaa ympäristönsuojelulain uudistamishanketta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ympäristönsuojelulakiin säännökset uudesta ympäristölupamenettelyä kevyemmästä ennakkovalvonnallisesta ilmoitusmenettelystä. Olemassa olevat ilmoitusmenettelyt jäisivät lakiin kertaluonteista toimintaa koskevana ilmoitusmenettelynä. Eräät nykyisin luvanvaraiset toiminnat ehdotetaan siirrettäväksi uuteen ilmoitusmenettelyyn. Ilmoituksenvaraiset toiminnat, joista suurin yksittäinen ryhmä olisi eläinsuojat, määriteltäisiin lain liitteessä 4. Useita lain pykäliä tarkistettaisiin siten, että ympäristöluvanvaraista ja osin rekisteröitävää toimintaa koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan myös ilmoituksenvaraista toimintaa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä täsmennyksiä lain ympäristöluvanvaraisia toimintoja koskevaan liitteeseen sekä ympäristörikkomusta koskevan rikoslain rangaistussäännöksen muuttamista.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 94/2018 vp


Miten ihmeessä ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntömme on saatu näin vaikeaselkoiseksi?

Esimerkkinä tästä Lauri Tarastin arviointiryhmän ja ympäristöministeriön normien purusta ja sujuvoittamisesta on Jyväskylän Tourujokivarteen luonto- ja kulttuurimaisemaan – keskelle kaupunkia – pikavauhtia ilman yhtäkään lainmukaista kaavaa tai lupaa noussut Rise-avovankilarakennus, jossa on pätenyt vain yksi Murphyn periaate: ”jos joku voi mennä pieleen, niin se menee pieleen”.. Ei voida kutsua kovin sujuvaksi, vai mitä arvelet?

Alla kuvat Rise-avovankilarakennusten valmiusasteesta tällä hetkellä (kuvat: Ulla Jylhä, Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry, huom. tekijänoikeus)

  1. Kuva

2. Kuva (ikkunapajarakennuksen kuvaa ei ole saatavilla)

Rise-avovankilakampukselle aitauksien sisälle nousseet vankilarakennukset työmaakoppien takana (oikealla näkyvän rakennuksen pää on 1. kuvassa oleva radansuuntainen rakennus (Kuva: Ulla Jylhä, huom. tekijänoikeus)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu