Malmin lentokentän vanhan terminaalin peruskorjaustyö on ns. YVA-hanke (HEL 2023-009435 täydennyksen vastaus)

Malmin lentokenttäalue on yksi ja erottamaton aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön maisema- ja lentotoiminta-alue
Malmin lentokenttäalue on yksi ja erottamaton aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön maisema- ja lentotoiminta-alue. (Kuva: clip art)

Ks. alla suora lainaus ”Vastaus tietopyynnön HEL 2023-009435 täydennykseen”

Vastaus tietopyynnön HEL 2023-009435 täydennykseen 9.8.2023, Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Helsingin kaupungin osalta on vastattu tietopyyntöön 11.7.2023 YVA- ja SOVA-arviointien sekä kaava-aineistojen osalta.

Malmin lentokenttäalueen NATO-ulottuvuutta ei ole pohdittu. Asian tarkastelu ei ole ajankohtaista, sillä mikään viranomaistaho ei ole esittänyt entisen lentokenttäalueen käyttöä NATO:n sotilaskohteena.

Tietopyynnössä pyydetään Malmin vanhan terminaalirakennuksen jo aloitetulle mittavalle peruskorjaukselle (viemäröinti-, ilmanvaihto- ja energia- ym. rakenneratkaisut) myönnetty rakennuslupa ja siihen tehdyt (naapuri- ym. kuulemiset). Tietopyynnössä kysytään, mitä toimintaa vanhassa terminaalissa tullaan harjoittamaan ja mikä on rakennusluvan käyttötarkoituksen mahdollinen muutos.

Vastauksen liitteenä toimitetaan Malmin terminaalirakennuksen rakennuslupa. Kyseessä ei ole mittava peruskorjaus vaan osittainen peruskorjaus, jolla turvataan terminaalirakennuksen säilyminen käyttökunnossa siihen asti, kun rakennuksessa myöhemmin toteutetaan restauroinnin tasoinen perusparannustyö.

Naapurienkuulemista ei ole tehty, sillä hankkeella ei ole Helsingin kaupungin ulkopuolisia naapureita. Rakennuksen tulevista käyttötarkoituksista ei ole päätöstä.

Rakennusta koskee asemakaava nro 12450, jossa korttelialue on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (KTY-s). Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-, varasto- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa palvelevia tiloja.

 

Liitteet: Tietopyyntö HEL 2023-009435 täydennys 9.8.2023

Rakennuslupapäätös 38-1506-23-D [pyydä suoralinkki rakennusvalvonnasta]

Jakelu: Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä [sähköpostiosoite]

Kirsti Siltanen, Helsingin kaupunki

(tummennukset omia)

Ks. Malmin vanhan terminaalirakennuksen hankesuunnitelma ”Hankesuunnitelma, peruskorjaus, terminaali (entinen päärakennus), Malmin lentoasema, HEL 2022-005949″

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti Malmin lentoaseman aukiolla sijaitsevan Malmin lentoaseman entisen päärakennuksen, Terminaalin, käyttöä turvaavien toimenpiteiden 28.12.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymisestä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 662 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 4 530 000 euroa lokakuun 2022 kustannustasossa.” – –

Ely-keskuksen tulisi jo pikaisesti tehdä YVA-aloitteen perusteella päätös, tuleeko Malmin uudella merkittävällä asuinalueella tehdä YVA- ja SOVA-menettelyn mukainen ympäristövaikutusten arviointi ja Ely:n tulee antaa perusteltu päätelmä kaikkien Malmin alueen erillishankkeiden yhteisvaikutusten arvioimiseksi YVA-/SEA-direktiivin mukaisesti.

Kuka viranomainen tämän aloitteen nyt tekee – tai ehkäpä joku ”Malmin ystävistä”?.. 🙂

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu