Malmin lentokenttäaloite etenee valtuustoon – nykyiseen vaiko tulevaan?

Malmin lentokenttäalue on yksi ja erottamaton aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön maisema- ja lentotoiminta-alue
Malmin lentokenttäalue on yksi ja erottamaton aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön maisema- ja lentotoiminta-alue

Kunta­lai­sa­loite Helsinki-Malmi-kansa­nää­nes­tyk­sestä etenee valtuustoon – ”Tässä ollaan demokratian juurilla”

 

Hel­sin­gis­sä ei ole kos­kaan en­nen jär­jes­tet­ty kun­nal­lis­ta kan­sa­nää­nes­tys­tä

– – Aloi­te on ke­rän­nyt yli 22 300 al­le­kir­joit­ta­jaa. Aloi­te it­ses­sään ei ota kan­taa suun­taan tai toi­seen, vaan eh­dot­taa ää­nes­tys­tä kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tees­tä, pi­tää­kö il­mai­lu­käyt­töä jat­kaa – kyl­lä vai ei. Asi­aa ei ole vie­lä kos­kaan ky­syt­ty suo­raan hel­sin­ki­läi­sil­tä. – –

– – Aloit­teen­te­ki­jät ai­ko­vat sel­vit­tää, sal­lii­ko ny­ky­val­tuus­to kan­sa­nää­nes­tyk­sen vai tuo­daan­ko se vas­ta seu­raa­van val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn. Kun­ta­vaa­lit ovat ke­vääl­lä 2021. – –

Klikkaa tästä lähteeseen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu