Malminetsintälupaa voi hakea yhtiö, joka on rekisteröity Euroopan talousalueelle tai henkilö, joka asuu Euroopan talousalueella.

 

Palaan vielä tähän K-S:ssa sijaitsevaan Korpilahden Vatsan malminetsintäalueen vasta myönnettyyn malminetsintälupaan, jossa on muutoksenhakuaika menossa parhaillaan:
Katsoin netistä, että ”Mawson Oy harjoittaa malminetsintää Lapissa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla. Yrityksen omistaa kanadalainen Mawson Resources Ltd. Mawson Oy etsii malminetsintälupa-alueiltaan Suomessa kultaa.”
Tukesin omilla www-sivuilla asiasta sanotaan, että ”Malminetsintälupaa voi hakea yhtiö, joka on rekisteröity Euroopan talousalueelle tai henkilö, joka asuu Euroopan talousalueella. (Kaivoslaki 621/2011 31 §).”
Samalla Tukesin www-sivulla sanotaan, että
Malminetsintälupa antaa luvanhaltijalle oikeuden
  • tehdä tutkimusta luvassa tarkoitetulla alueella, eli malminetsintäalueella, luvanhaltijan omalla maalla ja toisen maalla
  • tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta
  • tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia
  • tehdä muuta malminetsintää, jotta luvanhaltija voi paikallistaa esiintymän ja selvittää malminetsintäluvan mukaisesti esiintymän laadun, laajuuden ja hyödyntämiskelpoisuuden
  • rakentaa tai siirtää malminetsintäalueelle tutkimustoimintaa varten tarpeellisia väliaikaisia rakennelmia ja laitteita malminetsintäluvan mukaisesti.
Tässä po. listassa ei sanota, että malminetsintäluvan saaneella on myös oikeus myydä nämä oikeudet. Pitäisiköhän se siellä sanoa..
Kysyin eilen 3.1.2022 Kaivoslain 48 §:stä Tukesin ylitarkastajilta Esa Tuomiselta ja Ilkka Keskitalolta, ja sain alla olevan vastauksen ylitarkastaja Esa Tuomiselta:

Kaivoslain 48 § käsittelee kaivosluvan myöntämisen esteitä ja tässä on Vatsan alueen päätöksessä on käsitelty malminetsintälupaa. 48 § ei siis siinä päde tässä yhteydessä, vaan merkitsevä tässä on huomioitu 46 §, malminetsintäluvan myöntämisen esteet. Kaivoslupa ja malminetsintälupa ovat aivan eri luvat ja lupaprosessit ja joiden edellytykset arvioidaan erikseen. Kaivoslain perusteluissa sanotaan 46 § kohdalla näin: ”Malminetsintälupa antaa 32 §:n 2 momentin nojalla etuoikeuden kaivoslupaan, mutta kaivosluvan myöntämisen edellytykset ja esteet harkitaan erikseen. Sen vuoksi malminetsintälupaa koskevassa harkinnassa ei arvioida mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksia alueiden käyttötarpeille sen varalta, että malminetsintä johtaisi kaivostoiminnassa hyödyntämiskelpoisen esiintymän paikallistamiseen.”

Malminetsintälupa-alueen kuntia on tiedotettu kun hakemus on kuulutettu ja kunnilta on pyydetty lausuntopyynnöt. Päätöksestä on tiedotettu kuntia vielä uudelleen kun kuntia on pyydetty julkaisemaan tieto päätöksen kuulutuksesta ja päätös on annettu lausunnonantajille tiedoksi.

Kuten aikaisemmassa viestissäni sanoin, karttapalvelun puutteet on meillä tiedossa ja uusi karttapalvelu on jo suunnitteilla. Karttapalvelu ei kuitenkaan ole, eikä näillä näkymin tule jatkossakaan olemaan virallinen rekisteri. Virallinen tieto päätösten ajankohdista ja voimassaoloajoista on päätöksissä. Päätökset ovat nähtävissä Tukesin nettisivuilla. Siellä ne ovat haettavissa ja hyvässä järjestyksessä. Ehkä tulevassa karttapalvelussa ne saadaan linkitettyä suoraan karttaan.

Ympäristöasiat on selvitetty pyytämällä lausuntoa paikalliselta ELY-keskukselta. Käytäntömme on, että lausunnot laitetaan päätösten liitteiksi, ellei niissä ole salassa pidettävää tietoa, kuten uhanalaisten lajien sijaintitietoa. ELY-keskuksen lausuntojen perusteella luvan mukaisilla malminetsintämenetelmillä ja luvassa määrätyillä rajoituksilla malminetsinnällä ei pitäisi olla merkittäviä luontovaikutuksia. Mikäli tuulivoimahanke joskus etenee ja malminetsintähanke muuttuu kaivoshankkeeksi, pitää silloin selvittää vaikutukset paremmin.

Malminetsintä aikomuksenaan myydä löydetty esiintymä eteenpäin on tavanomaista ja täysin sallittua. Kaivoslain yhtenä lähtökohtana on, että se joka löytää esiintymän ja käyttää vuosia ellei kymmeniä vuosia aikaa ja miljoonia euroja rahaa sen tutkimiseen saa hyödyntämisoikeuden itselleen. Hyödyntämisoikeus on siirrettävissä oleva ja usein rahanarvoinen oikeus. On tyypillistä että on yhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet esiintymien löytämiseen ja tutkimiseen ja että on yhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet kaivosten perustamiseen ja operoimiseen. Kummassakin tarvitaan omaa erityisosaamista ja toimialoilla liikkuvat pääomat ovat myös aivan eri luokkaa. Malminetsintäyrityksen, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta ja osaamista kaivoksen perustamisesta tai operoimisesta voi olla mahdotonta kerätä sijoittajilta riittävästi rahaa että kaivos saataisiin toimintaan.

Kysyin tänään Tukesin ylitarkastajilta vielä seuraavia asioita:
Tarkoitatteko siis sitä, että kenelle vaan, joka täyttää ehdon ”Malminetsintälupaa voi hakea yhtiö, joka on rekisteröity Euroopan talousalueelle tai henkilö, joka asuu Euroopan talousalueella”?
Sittenhän tästä tulee tuottoisa bisnes, jos näin on.. Kärjistetysti voisi asiasta sanoa, että ”nyt kaikki Suomen ja koko Euroopan talousalueen työttömät ja muut kynnellekykenevät hakemaan ja myymään malminetsintälupia Suomesta”.. Ja LSL 65 §:stä ei kenenkään tarvitse tässä välittää mitään, vaikka haetut hankealueet menisivät päällekkäinkin muiden toimialojen ja Natura 2000 -alueiden kanssa.
Kuka lopulta enää hallitsee tätä laajaa YVA-arviointien kokonaisuutta, jos malminetsintä- ja tuulimyllyluvat etenevät kaivostoimintaan ja tuulimyllypuistoksi esim. tällä Vatsan ja Salolan alueella?
Eikö malminetsintäoikeudet ostavalla, esim. tässä Mawson Oy:n kohdalla, ole todellinen riski maksaa turhasta, jos vasta kaivostoiminnan aloituksessa ko. YVA-arvioinnit tulee tehdä ja niihin perustuen kaivostoimintaa ja/tai tuulimyllypuistoa ei saa aloittaa? Tai mikä on väistyvä hanke,  jos toisen pitää väistyä?”
Kerroin, että olisin kiinnostunut Tukesin kannoista näissä em. kohdin. Odotellaan yhdessä vastausta.. 🙂

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu