Marinin aktiivimalli II:n sijasta tulisi jokaisella työttömällä ja osatyökykyisellä oleva osaaminen tunnistaa ja tunnustaa

Onko meillä Suomessa varaa olla tunnistamatta ja tunnustamatta työttömillä jo entuudestaan olevaa valtavaa osaamispotentiaalia, joka on syntynyt muussa kuin työssä tai opiskelussa? Osaamista, joka on syntynyt esim. oman harrastuneisuuden ja vapaaehtoisuuden kautta tieteessä, taiteessa, urheilussa tai yhteiskunnallisessa toiminnassa?

Nykyinen opintojen henkilökohtaistamis- ja hyväksilukujärjestelmä

Nykyinen toimintatapa on se, että ”Opettaja tai muu koulutuksen järjestäjän edustaja arvioi opiskelijan aiemmin arvioitua ja todennettua osaamista (kumouttujen tutkinnon perusteiden mukainen tutkinto, tutkinnon osa tai yhteiset tutkinnon osat) ja sen ajantasaisuutta voimassa oleviin tutkinnon perusteisiin.”

Nykyisessä mallissa koulutuksenjärjestäjä tunnustaa voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen ja ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen, mikäli arvioijat ovat arvioineet sen vastaavan voimassa olevia tutkinnon perusteita sekä arvioineet opiskelijan osaamisen olevan ajantasaista.

Nykyisessä mallissa koulutuksenjärjestäjä kirjaa tunnustetut tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet koulutuksen järjestäjän opintohallintojärjestelmään tai suoraan Koski-järjestelmään sekä kirjaa HOKSiin tunnustetun osaamisen.

Koulutuksen järjestäjä nykymallissa

  • vastaa osaamisen tunnustamisprosessista,
  • nimeää ja perehdyttää arvioijat tehtävään,
  • huomioi tutkinnon perusteisiin liittyvät voimassaoloajat ja siirtymäsäännökset,
  • pyytää opiskelijaa esittämään todistukset ja muut selvitykset aiemmin hankitusta osaamisesta,
  • käyttää Koski-palvelua opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa yhdessä opiskelijan kanssa ja
  • tunnistaa opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen soveltuvia ja monipuolisia menetelmiä hyödyntäen.

Lähde

Koulutuksenjärjestäjällä on jo 15 vuoden ajan* ollut oikeus arvioida, onko opiskelijalla niin kattava osaaminen, että hänet voidaan ohjata suoraan näyttöön.

Näin voidaan tehdä, jos opiskelijalla on riittävästi muuta tutkintoon liittyvää osaamista kuin aiemmin arvioituja ja todennettuja tutkintoja, tutkinnon osia ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, esim. saman opintoalan työ- ja harrastekokemusta.

Miksi tätä, esim. aikuisopiskelijalla entuudestaan hallussaan olevan, ammattipätevyyden tunnistamista ja tunnustamista ohjaamalla hänet suoraan näyttötutkintoon, ei ole otettu Suomessa tehokkaampaan käyttöön?

🙂 Ehdotus opetuministeri Li Anderssonille ja työministeri Tuula Haataiselle:

Voisivatko TE-toimistot yhdessä työttömän, osatyökykyisen tai osa-aikaeläkeläisen oman kunnan kanssa toteuttaa kaikille halukkaille vapaaehtoisen ja tehokkaan osaamiskartoitusprosessin ja sen tuloksena tarvittavan täydennyskoulutuksen Marinin Aktiivimalli II sijasta ja päästä sitä kautta paremmin työn syrjään kiinni?

Näin saadaan nopeimmin Suomeen lisää täsmäkoulutettua työvoimaa omasta kantaväestöstämme ja emme niin paljon haikaile työperäistä maahanmuuttoa, joka vaatisi sellaisia vetovoimatekijöitä, joita meillä Suomessa ei niinkään ole verrokkimaihimme verrattuna.

Ei ole kenenkään etu, että työttömät laitetaan puuhastelemaan työttömyyskarenssien uhalla jopa 4 turhaa työhakemusta kuukaudessa, ilman että on tiedossa ja tunnustettuna heillä oleva todellinen osaaminen ja täydennyskoulutustarve..

Tämän lisäksi useat eri tutkintorekisterit tulee yhdistää vain yhdeksi HOPS- ja HOKS-rekisteriksi, jossa on kirjattuna ao. henkilön kesken olevat täydennyskoulutukset ja hänen aikaisemmat valmistuneet tutkinnot sekä tunnustettu henkilökohtainen osaaminen.

Tällä hetkellä tutkintotiedot ja osaamisen tunnustaminen ovat hajallaan useassa eri rekisterissä ja vanhimmat tutkintosuoritukset ja todennettu osaaminen ovat kadonneet tuhkana tuuleen..

*Ks. myös 24.10.2021 US-Puheenvuoro:

”Opetusministeri(ö)lle: Mihin ihmeessä me tarvitaan ns. jatkuvan oppimisen parlamentaarista ryhmää?!”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu