Mihin on unohtunut ns. EU:n Valkoinen Kirja tai ”Valkoiset kirjat” ja niiden kohdalla laajat kansalaiskeskustelut EU-maiden sisällä?

 

Mihin on unohtunut ns. EU:n Valkoinen Kirja tai ”Valkoiset kirjat” ja niiden kohdalla laajat kansalaiskeskustelut EU-maiden sisällä?

”VALKOINEN KIRJA

Euroopan komission valkoiset kirjat ovat asiakirjoja, jotka sisältävät ehdotuksia tiettyä alaa koskevaksi Euroopan unionin toiminnaksi. Joissakin tapauksissa ne ovat jatkoa vihreälle kirjalle, joka on julkaistu kuulemisprosessin käynnistämiseksi EU:n tasolla.

Valkoisen kirjan tarkoituksena on käynnistää keskustelu yleisön, sidosryhmien, Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa ja helpottaa siten poliittisen yksimielisyyden saavuttamista. Komission vuonna 1985 antama sisämarkkinoiden toteuttamista käsittelevä valkoinen kirja on esimerkki suunnitelmasta, jonka neuvosto hyväksyi ja joka johti alaa koskevaan laaja-alaiseen lainsäädäntöön.

Viime aikoina on julkaistu esimerkiksi seuraavat komission valkoiset kirjat:

Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten (2012)
Sulautumien valvonnan tehostaminen EU:ssa (2014)
Euroopan tulevaisuus – Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 vuoteen 2025 mennessä (2017).

Lähdelinkkejä:

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=fi

https://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&qid=1488203863476&typeOfActStatus=OTHER&FM_CODED=PAPER_WHITE&locale=fi

– – ”Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta (julkaistu 3.3.2017)

​Britannian viimekesäinen päätös erota Euroopan unionista herätti EU:n toimielimet ja jäljelle jäävät jäsenmaat pohtimaan sitä, miten EU:n pitäisi uudistua, jotta kansalaisten luottamus siihen palautuisi ja enemmiltä EU-eroilta säästyttäisiin. Yhtenä tämän pohdinnan ensimmäisistä vaiheista komission puheenjohtaja Juncker lupasi syyskuisen Unionin tila–puheensa yhteydessä komissiolta valkoisen kirjan EU:n tulevaisuudesta. Tämä valkoinen kirja julkaistiin viimein tällä viikolla ja siitä keskusteltiin tuoreeltaan Euroopan parlamentin täysistunnossa. Seuraavaksi sen on tarkoitus pohjustaa maaliskuun lopussa Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlan yhteydessä annettavaa EU27-maiden johtajien julistusta.” – –

Vuonna 2017 julkaistussa Valkoisessa kirjassa esitellään 5 skenaariota EU:n tulevasta kehityksestä:

  • Skenaario 1: Nykytilan säilyttäminen
  • Skenaario 2: Yhdentymisessä peruutetaan siinä määrin, että jäljelle jäävät käytännössä pelkät sisämarkkinat.
  • Skenaario 3: Integraation syventämistä pienempien maaryhmien kesken (ns. eritahtinen integraatio)
  • Skenaario 4: Integraation syventämistä tarkoin rajatuilla prioriteettialoilla
  • Skenaario 5: Integraation huomattavaa syventämistä kautta linjan

Lähde

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu