Mikä on KHO:n oikeusneuvosten oikeusturva omassa työyhteisössään, kun heidän velvollisuuksien perusteista ei ole säädetty lailla

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus

Onko KHO:n työjärjestyksen laatiminen salatiedettä, korkeampaa matematiikkaa – jotain muuta, mitä ei anneta julkisuuteen..

Ks. Julki§uuslaki.fi

Tiedustelin äskettäin KHO:sta, mistä löytyy sähköisenä uusi 1.4.2024 voimaan astuva KHO:n työjärjestys? Ja missä laissa siitä säädetään?

Tiedustelin myös, minkä prosessin kautta KHO:n uusi työjärjestys ”synnytetään”? Ja löytyykö työjärjestyksen laadintaprosessista tarvittava lakiin perustuva sääntely?

PL 2,3 §:n mukaan yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden perusteista säädetään lailla.

Sain tänään 2.4.2024 tiedon KHO:sta, että ”Työjärjestyksen laatimisprosessista ei ole korkeimman hallinto-oikeuden osalta erikseen säädetty tarkemmin, kuin mainitun säädöksen 19 §:ssä.”

22.12.2006/1265

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta

19 §

Korkein hallinto-oikeus vahvistaa työjärjestyksen itselleen. Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta sekä muusta työskentelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Työjärjestyksessään korkein hallinto-oikeus voi vapauttaa 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäsenet käsittelemästä 3 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja asioita ja muita korkeinta hallinto-oikeutta koskevia talous- ja hallintoasioita.

Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Sain tiedusteluuni myös alla olevat tiedot

KHO:n työjärjestys julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa, joka löytyy Finlexistä. Helmikuussa 2024 vahvistettu työjärjestys löytyy täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2024/20240136. Työjärjestyksestä säädetään korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 19 §:ssä. Työjärjestys vahvistetaan KHO:n täysistunnossa.

Jaostojen välisen päivitetyn työnjaon näet täältä: https://www.kho.fi/fi/index/korkeinhallinto-oikeus/kasiteltavatasiat.html#

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu