Miksi eHOKS:issa, joka on osa valtakunnallista Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoa, ei näy kaikki opintosuoritukset?

Miksi emme aktiivisesti edistä elinikäistä oppimista Suomessa ja opiskelijoiden nopeampaa valmistumista ja/tai uudelleenkouluttautumista?..

Kirjoittelin samasta aihekokonaisuudesta jo aikaisemmin US:ssa 19.2.2021 otsikolla ”Jyväskylän yliopiston mukaan ”vastuu opintojen hyväksilukuprosessin käynnistämisestä on opiskelijalla”

Opintojen henkilökohtaistamista ja aikaisempien suoritettujen opintosuoritusten sekä opiskelijalla olevan aikaisemman työ- ja harrastekokemuksen hyväksi lukua opiskelijan tulevaan opiskeluun tulee pikaisesti ryhtyä helpottamaan valtakunnallisella ja kattavalla sähköisellä HOPS-rekisterillä, jonne eri koulutuksenjärjestäjien tulee viivytyksettä alkaa siirtämään aikaisempien vuosikymmenten ajalta opiskelijoidensa opintosuorituksia. Esimerkiksi ammattitutkinto-opintojen henkilökohtaistaminen on ollut velvoittavaa lainsäädäntöä Suomessa jo 2006 -2007 lähtien..

Tästä perustettavasta HOPS-rekisteristä tulee löytyä myös tutkintojen osasuoritukset sekä hylätyt tutkintosuoritukset; hylkäyksen syy, koulutuksenjärjestäjä/vastuuviranomainen sekä mahdollinen vireillä oleva tai päättynyt muutoksenhakuvaihe (lainvoimaisen päätöksen päivämäärä tai muutoksenhaun sen hetkinen prosessinvaihe). Myös Kelan rooli asiassa mahdollisen työttömyysturvalla opiskelun mahdollistajana.

Opetushallituksesta Essi Kristiina Laitinen KOSKI-tiimistä vastasi minulle ystävällisesti tänään 23.2.2021, kun olin tiedustellut mm. alla olevia asioita:

1) miten sellaiset koulutuksenjärjestäjät, jotka ovat jo lopettaneet toimintansa, voivat lisätä pyydetyt suoritukset eHOKS:iin? pitääkö opiskelijalla olla paperinen todistus itsellään?

2) mikä on opiskelijan oikeusturva, jos hänen opintonsa puuttuvat kokonaan eHOKS:ista, ja hän pyytää niitä sinne lisättäväksi, mutta niitä ei sinne jostakin syystä lisätä? mihin asiasta voi valittaa tai mistä voi hakea muutosta?

3) milloin yo-tutkinnot tulevat eHOKS:iin?

Tässä Opetushallituksen KOSKI-tiimistä Essin tänään minulle 23.2.2021 antama vastaus:

eHOKS-palvelu on sähköinen versio henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta, eHOKS on osa valtakunnallista Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoa.

KOSKI-palvelu taas on esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluoikeuksien tietovaranto, jonka kansalainen näkee Oma Opintopolun omat opintosuoritukset-palveluna. Seikin on osa valtakunnallista Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoa.

Molemmat palvelut ovat osa samaa tietovarantoa ja niitä säätelee Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), 2 luku.

Vastasin Essille näin:

  • Olenko nyt siis ymmärtänyt väärin, kun olen ymmärtänyt, että eHOKS:issa näkyisivät kaikki opiskelijan saamat tutkintosuoritukset? Siis eikö eHOKS palvelu olekaan myös ikääntyneiden aikuisopiskelijoiden ja ammatinvaihtajien käyttöön suunniteltu palvelu? Jos ei, onko joku muu sellainen?
  • Eikö olisi hyvä ja tavoiteltava tilanne se, että meidän kaikkien suomalaisten saamat tutkinnot ja opintosuoritukset näkyisi mahdollisimman kattavasti sähköisessä HOPS-rekisterissä, jotta opintojen henkilökohtaistaminen ja hyväksi luvut olisivat mahdollisia elinikäisen oppimisen polulla?
  • Tällainen kattava HOPS-rekisteri auttaisi huomattavasti kaikkia opiskelijoita – niin nuoria kuin vanhoja – omalla opinpolullaan ja tutkintojen saaminen nopeutuisi ja helpottuisi, joka taas auttaisi koko Suomen yhteiskuntaa ja kansantaloutta etenkin tässä kiihtyvässä digitalisaatiossa, jossa vaaditaan ennen kaikkea ketteryyttä ja taitoa hankkia täydentävää osaamista aina yksi työtehtäväalue kerrallaan, eikä aina opiskelijan tarvitsisi hankkia kokonaista uutta tutkintoa edetessään omissa opinto- ja työelämätavoitteissaan.

Odotellaan, mitä Opetushallituksen Essi minulle seuraavaksi vastaa.. 🙂

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu