Miksi elyt, avit, kunnat, tuomioistuimet salaavat ympäristötietoja? Jyväskylässäkin jälleen uusi siltahanke (vrt. KESELY/1998/2017)

 

Ks. Asia LSSAVI/23528/2023 Tourujoen ylittävän ratasillan uusiminen, Jyväskylä

– – Väylävirasto hakee vesilain (587/2011) mukaista lupaa Tourujoen nykyisen ratasillan purkamiseen ja uuden ratasillan rakentamiseen Tourujoen ylitse Jyväskylän kaupungissa.

Ratasillan uusiminen on osa Jyväskylän ratapihan perusparannusta. Perusparannuksessa Jyväskylän ratapihan huonokuntoiset raiteet ja vaihteet korjataan, Tourujoen ratasilta uusitaan, Älylän silta ylläpitokorjataan, kuivatuksia parannetaan ja vuoden 2021 tulva-alueen vaurioita korjataan.

Peruskorjaustoimenpiteet on suunniteltu alkavaksi 2024 ja ne kestävät kokonaisuudessaan vuoden 2027 loppuun saakka. Ratasillan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2025 ja rakennustyöt viimeistelyineen olisi valmis vuoden 2025 loppuun mennessä.

Jyväskylän ratapiha sijaitsee kaupungin keskustan ja Lutakon kaupunginosan välissä. Jyväskylä liitettiin Suomen rataverkkoon vuonna 1897, kun rautatie Haapamäeltä Jyväskylään valmistui.

Jyväskylän ratapiha on yksi kymmenestä perussolmuratapihoista Suomen rataverkolla ja toimii samalla risteysasemana neljään eri suuntaan; Orivesi – Jyväskylä, Haapamäki – Jyväskylä, Jyväskylä – Pieksämäki ja Jyväskylä – Haapajärvi. Ratapihan tavaraliikenne on pääasiassa kappale- ja puutavaraliikennettä. Jyväskylän ratapihan kautta kulkee myös henkilöliikenteen junia.

Tourujoen nykyinen ja uusittava ratasilta sijaitsee Jyväskylän ratapihan pohjoispuolella Tourulan kaupunginosassa Vapaudenkadun ja Rantaväylän tiesiltojen välisellä alueella. Tourujoen nykyinen ratasilta on rakennettu 1918. Uusi ratasilta rakennetaan nykyisen ratasillan paikalle. Ratasillalta on matkaa Tourujokea pitkin Jyväsjärveen noin 230 m.

Tourujoki virtaa Jyväskylän läpi yhdistäen Palokkajärven Jyväsjärveen. Tourujoki on noin 2,7 km pitkä, joka purkaa yläpuolisten Tuomio- ja Palokkajärven valumaalueen vedet Jyväsjärven kautta Päijänteeseen. Tuomio- ja Palokkajärven valumaalueen koko on 223 km2 ja järvisyys 6,8 %. – –

1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

1.1 Luvan hakija ja yhteyshenkilö [tiedot salattu]

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Projektipäällikkö, Projektien toteutus [tiedot salattu]
Puh. [tiedot salattu]

1.2 Laskutustiedot

Laskut on toimitettava tilaajalle Eurooppa-normin mukaisina verkkolaskuina.

Verkkolaskuissa käytetään osoitetta:

Väylävirasto
Hankkeet
Verkkolaskutusosoite:
OVT-tunnus: [salattu]
Y-tunnus: 1010547-1
ALV-tunnus: [salattu]
Verkkolaskuoperaattorin OpusCapita Solutions Oy:n välittäjätunnus: [salattu]
Maksuehto 21 vrk.
Laskun pakolliset tiedot ovat: [salattu]
Muut laskussa esitettävät tiedot:
Työn nimi: JYPI Pienhankinnat 2022-2023
Tilauksen yhteyshenkilö: [salattu]

Sopimusnumero:

2 HAETTAVA

Väylävirasto hakee Vesilain (587/2011) 3. luvun 3 §:n 4. kohdan mukaista lupaa nykyiselle Tourujoen ratasillan purkamiselle ja uuden Tourujoen ratasillan rakentamiselle.

Lähde

Ks. tänään 14.5.2024 annettu KHO:2024:73

Äänestyslausunto

– – Eri mieltä olleen oikeusneuvos Eija Siitarin äänestyslausunto:

”Kumoan hallinto-oikeuden ja Verohallinnon päätökset ja palautan asian Verohallinnolle pyydettyjen tietojen antamiseksi sähköisesti. – –

– – ”Näin ollen katson, että tietopyyntö täyttää julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset. Kun asiassa esitetty ainoa asia-argumentti julkisuuslain 16 §:n 2 momentin soveltamiseksi on se, että Verohallinto ei ole katsonut pyydettyjen tietojen olevan julkisuusperiaatteen kannalta keskeisiä, katson samalla, että asiassa ei ole esitetty myöskään julkisuuslain 16 §:n 2 momentin kannalta merkityksellistä oikeudellista perustetta viranomaisen harkintavallan käyttämiseksi tietojen sähköisen luovutuspyynnön epäämiselle. Verohallinnon harkintavallan käyttö julkisuuslain 16 §:n 2 momentin nojalla on oikeudellisen kontrollin kohteena, eikä harkintavallan käyttö voi olla eri osapuolten viime kädessä perustuslakiin ja perusoikeuksiin linkittyvät oikeudelliset intressit huomioon ottaen täysin vapaata. Harkintavaltaa ei voida myöskään käyttää tehden tyhjäksi sen, mihin asian oikeudellisessa harkinnassa on muutoin päädytty sovellettaessa unionin oikeutta ja kansallista oikeutta. ” – – (tekstin tummennus oma)

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu