Miksi käräjäoikeudet/hallinto-oikeudet eivät lähetä ilmoitusta tai muutoksenhakua vaativia päätöksiään saantitodistuskirjeellä?

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288
Se mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan, vanhan tuomarin ohjeen mukaan.

Korkeimman oikeuden tänään 19.4.2022 antamassa ennakkopäätöksessä (KKO 2002:99)

oli kysymys tilanteesta, jossa käräjäoikeus oli lähettänyt rikosasian asianomistajalle ennalta ilmoituksen tuomion antamispäivästä postin välityksellä.

A oli haastettu yhdyskuntapalvelun muuntamista koskevaan käräjäoikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että asia voitiin ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. A ei ollut ollut paikalla pääkäsittelyssä, jonka päätteeksi käräjäoikeus oli julistanut tuomion. Käräjäoikeus oli käsittelyä seuraavana päivänä lähettänyt postitse A:lle ilmoituksen tuomitusta seuraamuksesta sekä muutoksenhakuohjeet.

A vaati muutoksenhakuajan palauttamista sillä perusteella, että käräjäoikeuden lähettämä kirje ei ollut postinkulun häiriön vuoksi saapunut hänelle eikä hän siksi ollut saanut ajoissa tietoa tuomiosta.

Korkein oikeus katsoi, että A:n väitettä kirjeen saapumatta jäämisestä voitiin pitää uskottavana. Kun A oli kuitenkin tiennyt asian käsittelypäivän, hänen voitiin kohtuudella edellyttää selvittävän tuomion sisällön tyytymättömyyden ilmoitukselle säädetyssä määräajassa. Hakemus menetetyn määräajan palauttamisesta hylättiin. Vrt. KKO:2002:99

Lähde

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu