Miksi Metsähallitus saa Suomen rannikolla ja vesien äärellä torjua kurtturuusuja glyfosaatilla, jos mattimeikäläiset eivät saa?

Kysyin sähköpostilla 20.7.2021 Tukesilta, mitä mieltä se on kurtturuusujen hävittämisestä Roundupilla (glufosaatilla) esim. saaristossa Metsähallituksen mailla?

Ks. alla tänään samaani Tukesin vastaus (suora lainaus):

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä,

Kiitokset kurtturuusun torjuntaa koskevasta kysymyksestäsi.

Tukes kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä vastaavana viranomaisena tarkastelee kysymystäsi lupaviranomaisen näkökulmasta. Eli jos kurtturuusun torjunnan voidaan katsoa sisältyvän valmisteen hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen, käsittely on mahdollista, mikäli hakija käytössä noudattaa valmisteen hyväksymisen muita ehtoja esimerkiksi rajoituksia vesistöjen läheisyydessä. Toki kannustamme kansalaisia ensi sijaisesti käyttämään muuta kuin kemiallista torjuntaa esimerkiksi mekaanisesti poistamaan kasvit. Metsähallitus toimii ohjeistuksessaan vastuullisesti, koska hekin ensiksi ohjeistavat käyttämään muuta kuin kemiallista torjuntaa.

Ystävällisesti Kaija Kallio-Mannila

Lisätty 9.8. n. klo 18.20 täsmennys Tukesilta heidän yllä olevaan vastaukseen:

Hei Kirsi,

Pahoittelut, että vastasin liian ”moniselitteisesti”.

Ensinnäkin vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluainevalmisteita saa käyttää Suomessa. Tämä koskee yksittäisiä henkilöitä kuin organisaatioita (kuten Metsähallitus) tai yrityksiä. Valmisteet on luokiteltu ammattikäyttöön ja kuluttajakäyttöön. Ammattikäyttöön tarkoitettua valmisteita ei myydä kuin henkilölle, joka on suorittanut kasvinsuojelututkinnon. Tutkinnolla varmistetaan, että käyttäjä osaa käyttää valmistetta turvallisesti siten, että esimerkiksi herkkä saaristoluonto ei vaarannu. Tutkinnon suorittamiseen voi valmistautua käymällä koulutuksen, missä monipuolisesti opastetaan  kasvinsuojeluaineiden käytöstä ja käytön riskien vähentämisestä.

Käyttäjän tulee aina noudattaa  valmisteen myyntipäällyksen ohjeita. Näitä ohjeita on mm. torjuttava kohde (tässä tapauksessa kurttulehtiruusu), käyttömäärä, käyttäjän suojautuminen sekä käytön rajoitukset ympäristön suojelemiseksi (esim. tiettyä etäisyyttä lähempänä vesistöä ei valmistetta saa käyttää). Myyntipäällyksen ohjeet ja rajoitukset perustuvat viranomaisen tekemään yksityiskohtaiseen riskinarviointiin, jonka perusteella valmiste on turvallista käyttää.

Kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

Ystävällisesti Kaija

Näin taisi selvitä siis se, että Ruokavirasto valvoo Metsähallituksen toimintaa kurtturuusujen hävittämiseksi glyfosaatilla (’Roundup’) myös herkässä saaristoluonnossamme? 🙁

Ks. myös Esko Harisen US-blogin innoittamana aikaisempi 20.7. US-blogini samaan aiheeseen.

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu