Milloin lyhyt lausuntoaika johtaa vakavaan PL 14 §:ssä suojatun osallistumisoikeuden vaarantumiseen?

Vaalivuonnakin lainvalmistelun laadun pitää olla perustuslain 2 §, 14 § ja 20 § mukaista.

Julkisen vallan – ja ylimpänä laillisuusvalvojana oikeuskanslerin – tulee omalla toimi- ja harkintavallan käytöllään edistää sitä perustuslain 6 §, 21 §, 22 § ja 108 § mukaisesti.

Myös oikeuskanserilla tulee olla hänelle jätetyissä kanteluasioissa ns. ratkaisupakko (Valtion virkamieslaki 14). Oikeuskanslerin tulee tutkia, selvittää ja ratkaista perustellusti kantelijoiden OKV:lle tuomat kanteluasiat HL 31 §, 32 §, 33 §, 44 §, 45 §:ien mukaisesti.

 

KANTELU 29.1.2024 OKV/1772/10/2023 ym.

Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut 18.9.–23.11.2023 välisenä aikana seuraavat kantelut:

OKV/1661/10/2023, OKV/1772/10/2023, OKV/1779/10/2023, OKV/1782/10/2023, OKV/ 1787/10/2023, OKV/1788/10/2023, OKV/1805/10/2023, OKV/2282/10/2023, OKV/ 2325/10/2023.

Kanteluissa arvostellaan erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvien hallituksen esitysluonnosten poikkeuksellisen lyhyitä lausuntoaikoja syksyllä 2023. Kanteluissa katsotaan muun muassa, että lyhyet lausuntoajat eivät mahdollista osallistavan demokratian periaatteen toteutumista ja asiantuntijoiden, järjestöjen ja sidosryhmien oikeutta huolelliseen lausunnon antamiseen, ja tämä vaarantaa huolellisen ja laadukkaan lainvalmistelun ja heikentää kansalaisten luottamusta demokraattiseen prosessiin. Kanteluissa todetaan, että säädösvalmistelun kuulemisohjeen mukaan säädösehdotuksista pyydettävien kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan aikaa vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa. Kanteluissa kysytään muun muassa, ovatko budjettilakien valmisteluaikataulu ja hallituksen nimittämisajankohta riittäviä perusteita rajoittaa osallistavan hallinnon toteutumista ja jättää noudattamatta kuulemista ja hyvää lainvalmistelua koskevia ohjeita. – –

Lähde

Alla tuoreeena esimerkkinä vain 4 päivän mittaisesta lausuntoajasta ja siihen annetuista lausunnoista:

Ks. Lausuntopalvelu.fi -palvelun ”Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista” -lausuntopyyntö (VN/27783/2023). Onko vastausaikaa nyt jatkettu 29.2.2024 saakka?

Suomen Varustamot ry
Lausunto

29.01.2024
Asia: VN/27783/2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta
tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen Varustamot kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitussa asiassa.

SV:lla ei ole lausuttavaa paitsi että tällä kertaa lausuntoaika oli ennätyksellisen lyhyt. SV vastaanotti lausuntopyynnön sähköpostise perjantai iltapäivänä 26.01.2024 ja pyynnöllä että lausunto tulisi toimittaa maanantaina 29.01.2024 mennessä.

Parhain terveisin

Mats Björkendahl
Suomen Varustamot ry

Björkendahl Mats
Suomen Varustamot ry

Lausunto

25.01.2024
Asia: VN/27783/2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta
tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Korkein hallinto-oikeus ilmoittaa kohteliaimmin, ettei se anna lausuntoa asiassa.

Waris Emil
Korkein hallinto-oikeus

(tekstin tummennukset omia)

Lähde

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu