Ministeri Lintilä, tukien ohella koronan voisi myös nähdä mahdollisuutena pilotoida paikallista sopimista edistäviä toimenpiteitä

Voisiko koronan vuoksi lomauttaville yrityksille ja lomautetuille säätää koronakriisin aikainen ja väliaikainen ”paikallisen sopimisen koronalaki” ja mahdollisuus poiketa ”normaaliaikojen” lainsäädännöstä?

Katso tuore työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:13

Selvitys työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen nykytilasta ja paikallista sopimista edistävistä toimenpiteistä

Sivut 25 – 26:

Paikallisia sopimismahdollisuuksia voitaisiin myös kohdennetusti laajentaa esimerkiksi ottamalla tarkasteluun eräiden työlainsäädäntöön sisältyvien sopimiskieltojen kattavuus. Työsopimuslaista, työaikalaista, vuosilomalaista ja opintovapaalaista voitaisiin tätä varten ottaa tarkasteluun säännökset, joilla on suljettu yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalta työnantajalta oikeus tehdä yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia (työsopimuslain 2 luvun 7 § 2 momentti ja 13 luvun 8 §, työaikalain 34 § 2 momentti ja 35 §, vuosilomalain 31 § ja 37 § sekä opintovapaalain 13a §). Tässä yhteydessä tulisi harkita, voitaisiinko näiden lainkohtien tarkoittamia sopimiskieltoja rajata esimerkiksi ottamalla huomioon yrityksen henkilöstömäärä tai sopimisen tarpeeseen vaikuttavat muut seikat.

Lähde

Ks. myös

Selvityshenkilöt: Keskeistä on hyödyntää olemassa olevat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen

 

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu