Missä on KHO:n 1.4.2024 voimaanastuva uusi työjärjestys? Eikö tuomareiden oikeudet ja velvollisuudet tule perustua lakiin, PL 2,3 §?

 

Milloin Suomi alkaa systemaattisesti ja Perustuslain 2,3 §:n mukaisesti säätää kaikkien yksilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden perusteista lain tasoisella sääntelyllä? Ei siis asetuksilla, työmääräyksillä tai hallinnon sisäisillä ohjeilla ja joiden perusteista ei ole säädetty lailla.

Tuomaria sitoo vain laki

Myös tuomareiden ja esittelijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden perusteista tulee säätää  l a i l l a.

Kummalla on ”parempi” perustuslain mukainen oikeussuoja kun punnitaan esittelijän/tuomarin/esittelijän esteellisyyttä tietyssä muutoksenhakutilanteessa? Esteellisellä esittelijällä/tuomarilla vai muutosta asiaansa oikaisuvaatimuksella hakevalla yksittäisellä ihmisellä, kun oikaisuvaatimus koskee saman esittelijän/tuomarin  päätöksentekoa ”samassa asiassa” (HE 78/2000 vp)?

KHO kutsuu jatkossa oikeuskäytäntöä ohjaavia päätöksiään ennakkopäätöksiksi

– – Uudessa työjärjestyksessään korkein hallinto-oikeus on pyrkinyt muutoinkin modernisoimaan määräyksiä toiminnastaan, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystään sekä muusta työskentelyn järjestämisestään.

Samanaikaisesti työjärjestyksen voimaantulon kanssa 1.4.2024 korkein hallinto-oikeus siirtyy lainkäyttöasioissa kolmen jaoston organisaatiorakenteesta kahden jaoston rakenteeseen. Jaostojen välisestä työnjaosta löytyy lisätietoja korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilta. – –

Lähde

Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys

Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys

Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan 2 päivänä joulukuuta 2016 vahvistanut korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 14 §:n 3 momentin (681/2016) ja 19 §:n sekä tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla itselleen seuraavan työjärjestyksen:

  • 16 §

Ylimääräinen muutoksenhaku

Asian käsittelyyn, joka koskee ylimääräistä muutoksenhakua korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, ei saa ottaa osaa aikaisemmin päätöksen tekemiseen osallistunut jäsen, jos päätösvaltainen määrä jäseniä on muutoinkin käytettävissä.

Asian esittelee, jos erityiset syyt eivät toisin vaadi, muu esittelijä kuin asian aikaisemmin esitellyt.

Eikö oikaisuvaatimuskin ole ylimääräinen muutoksenhaku? Ja oikaisuvaatimuksen voi tehdä kuka tahansa ilman juristia?

Saadaanko vihdoin KHO:n uudessa 1.4.2024 voimaastuvassa työjärjestyksessä muun muassa tähän 16 §:ään HE 78/2000 vp esitöiden mukaisuus eli että tuomari ja esittelijä, joka on jo ”samaa asiaa” käsitellyt ja ratkaissut, on ”samassa asiassa” jatkossa esteellinen sitä uudelleen käsittelemään?

Nykyisin KHO:ssa on ”maan tapana ollut”, että oikaisuvaatimuspäätökset omista esittelyistä annetuista päätöksistä on tehnyt KHO:ssa saman asian jo aikaisemmin esitellyt esittelijä.

Näin on ilmeisellä tavalla rikottu lakia ja lain henkeä vastaan.

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu