Mitä tarkoittaa luonnon ennallistaminen ihan käytännössä? Esim. Kemijärven biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvan 97a:ta.

Luonnon ennallistaminen on käytännössä sitä, että YVA-/SEA-direktiivi lopultakin pannaan myös Suomessa oikeasti käytäntöön ts. YVA-asetuksista YVA-lakien puolelle; ja että YVA- ja SOVA-lakien noudattamista valvotaan myönnettyjen ympäristö- ja vesitalouslupien kohdalta.

Ks. KHO:n 30.6.2022 päätös Kemijärven biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa-asiassa

Muu pää­tös 31/​2022:

– – ”Toiminnasta aiheutuviin sulfaatti- ja natriumpäästöihin liittyvät epävarmuudet ja toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus on kuitenkin lisännyt edellä mainittuun lupamääräykseen 97a velvollisuuden liittää lupamääräyksessä tarkoitettuun selvitykseen myös tarkastelun fosforin, typen, sulfaatin ja natriumin ainetaseesta Kemijärvessä nykytilassa ja tehtaan toiminta-aikana. Ainetaseen avulla voidaan havainnollistaa Kemijärveen eri lähteistä tulevaa kuormitusta, sedimentoitumista, mobilisoitumista ja poistumista sekä arvioida mahdollisia pidemmän aikavälin muutoksia.” – –

Lähde

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu