Mitä TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto työttömyyskassoille ja Kelalle tarkoittaa työttömälle ihan käytännössä?

Mitä tuleva muutos tarkoittaa työttömälle?

 

Esitys lausuntokierrokselle: TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto työttömyyskassoille ja Kelalle

Suora linkki lausuntopyyntöön (joka tiedotteessa linkkinä)

TEM/TTM LUONNOS 13.1.2020 (klikkaa tästä)

 

Lausunto on pyydetty seuraavilta tahoilta:

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Työ- ja elinkeinotoimistot

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtiovarainministeriö

Oikeusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ålands landskapsregering

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS

Kansaneläkelaitos

Työttömyyskassat

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Finanssivalvonta

Työllisyysrahasto

Vakuutusoikeus

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Saamelaiskäräjät

Paliskuntain yhdistys

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Valtion työmarkkinalaitos

Kuntatyönantajat KT

Suomen Yrittäjät ry

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Akava ry

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry

Työttömien Keskusjärjestö ry

Vammaisfoorumi ry

 

Kiitokseni Tiina Kairistolle, joka tiedot luovutti minulle tänään sähköpostilla 17.1.2020:

Viestintäpäällikkö / Kommunikationschef / Head of Communications

Työ- ja elinkeinoministeriö / Arbets- och näringsministeriet / Ministry of Economic Affairs and Employment

PL/PB/PO 32, 00023 Valtioneuvosto / Statsrådet / FIN-00023 Government

puh. / tfn / tel.  +358 295 048 055

Twitter @TiinaKairistola @TEM_uutiset

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu