Miten kansalainen, kuntalainen, yrittäjä, opiskelija, verovelvollinen, potilasvahinkoa kärsinyt saa PL 21 §:n oikeutta?

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 1.7.2021 ratkaisussa (OKV/1288/10/2020-OKV-8) koskien valtioneuvoston kanslian viivästynyttä vastausta kerrotaan, että ”Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.”

Pöystin ratkaisuteksti jatkuu tarkentaen, että ”Hallintolain 8 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.”

Miten kantelusta – josta ei voi valittaa – voi kannella tai hakea muutosta?

Onko viranomaisilla PL 21 ja 22 §:n mukaista vastuuta siitä, jos heidän antama kanteluvastauksensa perustuu esteellisen viranomaisen lausuntoon tai muuhun lainvastaiseen tilanteeseen; ja tässä lainvastaisessa tilanteessa kantelija ei voi edes jättää annettuun kanteluvastaukseen omaa vastinettaan, jossa toisi asian ilmi?

Miten alkuperäinen kanteluasia tässä eteenpäin jatkuu, kun kantelusta ei voi valittaa tai hakea muutosta? Pyyhkäistäänkö alkuperäinen kantelu vain ikävänä roskana pois pöydältä?.. Ja siten on kanteluasia hoidettu?

Oikeuskanslerin huomautuksilla ei useinkaan voida tai haluta alkuperäistä lainvastaista tilannetta korjata. Oikeuskanslerin moitteilla ei ole siten mitään virkaa, ne ovat turhia – pelkkää ajanhukkaa..

 

Väsynyt kantelemaan?.. 🙁

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu