Miten me tulevassa osallistetaan vammaisia henkilöitä kunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon?

”Onpa hyvä tietää, että muistisairaat ovat myös vammaispalvelulain ja oikeuksien piirissä”..  🙂 Minua ei voida ihan miten tahansa siirrellä oman maakunnan sisällä..”

STM:n tiedote tänään 11.2.2021:

Vammaissopimuksen toinen kansallinen toimintaohjelma julki – vammaisten henkilöiden oikeudet otettava huomioon kaikessa toiminnassa

Vammaisyleissopimus on Suomessa velvoittavaa lainsäädäntöä ja perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Lähde

Ks. myös

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen : YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2020–2023

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu 28.3.2019, OKV/1/50/2018

Ratkaisussa apulaisoikeuskansleri näki, että vammaisten henkilöiden perusoikeudet olisivat toteutuneet täysimääräisemmin, jos ”Valvira olisi osallistanut vammaiset henkilöt selvityksen tekemiseen myös suoraan ilman heitä edustavia järjestöjä, vaikka vammaisyleissopimus ei sellaisenaan siihen velvoita”.

Tällainen toimintatapa on apulaisoikeuskanslerin mukaan ”yhteensopiva vammaisyleissopimuksen yleisen tavoitteen ja tarkoituksen kanssa.” Hän viittasi perustuslakiin, jossa ”julkiselle vallalle on säädetty tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu