Miten tavallinen kuntalainen, yrittäjä tai asianosainen saa tietoonsa oman kuntansa viranomaisten toimivallan ulottuvuudet?

 

Maaseudun ja kaupungistumisen tasa-paino järkkymässä jo peruuttamattomasti?

On perustettava selkeä kunnallinen, maakunnallinen ja valtakunnantasoinen toimivaltarekisteri yhteystietoineen,

josta kuntalaiset, mökkiläiset, etätyöntekijät ja kaikki asianosaiset, joita asia koskee sekä ns. suuri yleisö helposti näkevät esim. kuntien, avien, elyjen ja maakuntamuseoiden viranhaltijoiden toimivaltajaot:

• kenellä on oikeus päättää, milloin tehdään tai ei tehdä YVA- tai SOVA-menettelyiden mukaisia arviointeja

• kuka päättää ennen kaavakuulemista ja rakentamista tehtävistä lohkomistoimituksista tai sitovista tonttijaoista tai -muodostamisista

• kuka päättää perustettavista luonnonsuojelualueista, luonnonsuojelualueiden rajoista, luonnonsuojelualuesopimuksista ja tai niiden purusta jne..

• kuka päättää oman kunnan tai maakunnan (tulevien hyvinvointialueiden?) rakennusperinnön suojelusta jne..

Esimerkkinä asiasta KHO:n tuore vuosikirjapäätös 

KHO:2021:117

  • Päätöksessä kerrotaan, että ”Kaupunkisuunnittelupäällikön päätöksen ei ole esitetty olevan sisällöllisesti lainvastainen eikä tapahtuneesta menettelyvirheestä ole myöskään selvitetty aiheutuneen asianosaisille oikeudenmenetyksiä tai muuta haittaa. Hallintoasioiden päätöksenteon lainmukaisuuden varmistamisen keskeinen edellytys on kuitenkin se, että viranomaisella on toimivalta päätöksen tekemiseen. Jos päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ollut asiassa toimivaltainen, tehty hallintopäätös on lähtökohtaisesti mitätön ja vailla oikeusvaikutuksia. Tämän vuoksi ja kun erityisesti otetaan huomioon kiinteistöjärjestelmään kohdistuva julkisen luotettavuuden vaatimus ja erillisen tonttijaon hyväksymistä koskevan päätöksen merkitys kiinteistön lohkomistoimituksen perusteena, nyt kysymyksessä olevaa menettelyvirhettä on pidettävä vakavana.”
  • Miten KHO:2021:117 -vuosikirjatilanteessa olisi sitten edetty, jos toimivallan ylityksestä ja tapahtuneesta menettelyvirheestä olisi annettujen selvitysten mukaan aiheutunut asianosaisille oikeudenmenetyksiä tai muuta haittaa? Ja jos asianosaisia ei ole edes kuultu, kun laillinen kuuleminenkin on jäänyt kokonaan pois..

Kuinkahan paljon kunnissa tehdäänkään päätöksiä, joissa päätöksentekijällä ei ole siihen toimivaltaa?

Miten tavallinen tien tallaaja voi saada tietoonsa tai helposti selvittää kunnan, elyjen, avien ja maakuntamuseoiden viranhaltijoilla olevat toimivallan rajat? Ei mitään mahdollisuutta!

Ja jos toinen saman kunnan viranhaltija tai saman alueen ely tai avi huomaa tällaisen laittoman toimivallan ylityksen, niin se pidetään kollegiaalisesti visusti salassa, jos itselle joskus käy sama moka, niin toivotaan vastavuoroisesti tämä kollega apuun. Ei korppi korpin silmää noki ja perustuslain 21 § ja 22 § jäävät kokonaan toteutumatta:

21 §
Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu