Miten voidaan varmistaa Suomen tuomioistuinten riippumaton lainkäyttö? ”Voitko olla virkaesimiehesi tuomarina?” (Voipio Väinö LM -57).

Mikä taho Suomessa ihan käytännössä valvoo tuomioistuinten lainkäytön riippumattomuutta ja puolueettomuutta?

Milloin koko tuomioistuin on esteellinen? Missä vaiheessa osiin ”pilkotut” muutoksenhakuasiat alkavat muodostaa samojen – ja samaa asiakokonaisuutta käsittelevien – esittelijöiden ja tuomareiden esteellisyyden? Kuka vastaa, jos koko tuomioistuin muuttuu asiassa esteelliseksi, jos esittelijät ja tuomarit eivät itse itseään jäävää, kuten heidän pitäisi oman virkavelvollisuutensa perusteella?

Kuka tai mikä taho varmistaa muutoksenhakijalle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen; ja sen, että virkarikokset ja vahingonkorvaukset aiheutetuista vahingoista myös tullaan käsittelemään ja maksamaan?

Miten määritellään ns. vähäinen virkarikos? Ja sallitaanko vähäiset virkarikokset, jos kenellekään ei ole aiheutunut vahinkoa? Kuka aiheutuneet vahingot määrittelee, ja kuka ne määrittelee niin, että virkarikokset ja -vastuut eivät pääse vanhenemaan?

Mihin Suomessa olevaan ilmoituskanavaan tai viranomaiselle muutoksenhakija voi muutoksenhaun yhteydessä tehdä kiireellisen ilmiannon tai kantelun, jos hänen muutoksenhakuasioissaan ilmenee esittelijöiden ja tuomareiden esteellisyyksiä ja joita hänen hyväkseen ei näissä muutoksenhakukäsittelyissä ja annetuissa päätöksissä lueta ja asiat uhkaavat kaikilta osiltaan vanhentua ”käsiin”?

Ks. HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

Toimittaneet Pekka Koponen – Raimo Lahti – Essi Konttinen-Di Nardo


Kirjoituksia
rikosprosessioikeudesta (s. 213 -> )

Grano Oy
Tampere 2016

Sivu 250 – 251: – -”11. Kollektiivijäävi

– – ”Entä jos kyseenalaisen lausuman antaa tuomarin esimies? Jos esimerkiksi hovioikeuden presidentti sanoo lehtimiehelle jostakin tuoreesta käräjäoikeuden tuomiosta, että se tulee muuttumaan hovioikeudessa, miten tilannetta tulisi arvioida? Lähinnä kyseeseen voisi tulla kollektiivijäävi [105], jossa koko hovioikeus katsotaan esteelliseksi.

Toisaalta tuomareiden itsenäinen asema puhuu sen puolesta, ettei esteellisyyttä synny. Ratkaisevaa on se, miltä tilanne näyttää ulospäin. [106] Tietenkin myös koko tuomioistuin voi antaa esimerkiksi lainvalmistelun yhteydessä vähemmän onnistuneita lausumia, jotka herättävät myöhemmin kysymyksiä esteellisyydestä. Kollektiivijäävi voi tulla ainakin periaatteessa kysymykseen eräissä muissakin tilanteissa. Kollektiivijäävi voi syntyä, jos esimerkiksi hovioikeuden täysistunto ratkaisee pilkotun asian pilottijutun ja myöhemmin hovioikeuden jonkun kokoonpanon ratkaistavaksi tulee jälkijuttu, jossa joudutaan ottamaan kantaa samaan tapahtumain kulkuun.” – –

Lähde

”Voiko virkavelvollisuutta rikkoa ilman rikosoikeudellista vastuuta?”

Anita Korhonen

ItäSuomen yliopisto
Oikeustieteiden laitos

OTMtutkielma

28.02.2022

Ohjaajat: Matti Tolvanen ja Heikki Kallio

Sivu 218:

– – ”Kun joku virkamies toimii väärin, myös valvontavastuun saaneen esimiehen virkavastuuta täytyisi aina tarkastella: onko hän hoitanut valvontavastuunsa ja esimiestyönsä asiallisesti? Tämä antaisi varoituksen siitä, että esimiehelläkin on todellinen virkavastuu valvonnasta, mikä voi lopulta johtaa jopa rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Pelotevaikutus voisi johtaa parempaan sisäiseen ennakolliseen valvontaan, jolloin rikosprosessia ei edes välttämättä tarvittaisi niin usein. Viime kädessä viranomaisen ylin johto vastaa toiminnastaan. Olisiko syytä tarkastella myös ylimmän johdon vastuuta, mikäli väärinkäytöksiä ei ole pyritty tehokkaasti poistamaan? Sisäiset ja myös muutkin väärinkäytökset pitäisi poistaa pikemminkin viranomaisen itsensä toimesta kuin rikosprosessin pelotteella.” – – (tummennus oma)

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu