Naisparit saisivat mahdollisuuden valita alkion muodostamiseen siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyytensä vahvistamiseen

 

Lisääkö esitetty vanhemmuuslaki tasa-arvokokemusta kaikkien perheen vanhempien ja lasten kesken?.. Tai yleensä yhteiskunnassa? ”Entäpä miesparit sitten”, kysyy ehkä joku..

Hallituksen esityksessä eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LUONNOS 24.3.2021). Ks. Lausuntopalvelu.fi -palvelu.

Hallitus esittää säädettäväksi vanhemmuuslain ja samalla hallitus esittää muutettavaksi hedelmöityshoidoista annettua lakia. Samassa yhteydessä isyyslaki ja äitiyslaki kumottaisiin.

Esityksessä ehdotetaan säädöksiä välttämättömistä muutoksista

  • lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin,
  • lapsen elatuksesta annettuun lakiin,
  • rekisteröidystä parisuhteesta annettuun lakiin,
  • oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettuun lakiin,
  • kansalaisuuslakiin,
  • elatustukilakiin ja
  • sosiaalihuoltolakiin.

  • Laajempaa keskustelua vaatisi esityksestä kohta, jossa hedelmöityshoidoista annettua lakia esitetään muutettavaksi niin, että naisparit saisivat mahdollisuuden itse valita alkion muodostamiseen siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyytensä vahvistamiseen. Siten siittiöiden valinnasta riippuisi, tullaanko naisparille vahvistamaan lapsen toiseksi vanhemmaksi siittiöt luovuttanut isä vai toinen äiti.

  • Tämä hallituksen esitys liittyy v. 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitus tulla voimaan v. 2023 alusta.

Alkuperäinen lähde: Hallituksen esityksessä eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LUONNOS 24.3.2021), joka löytyy Lausuntopalvelu.fi -palvelun materiaaleista (ei tässä suoraa linkkiä).

eduskunta.fi: ”Vanhemmuuslaki”

🙂 Kaikki halukkaat voivat jättää oman lausuntonsa 7.5.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu