Nykyisin rakennushankkeeseen ryhtyvä ei varmuudella tiedä, katsooko rakennusvalvonta suunnittelijan tai työnjohtajan päteväksi

 

Ks. Valiokunnan mietintö YmVM 28/2022 vp HE 249/2022 vp 

Ympäristövaliokunta 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta

  • Nykyisin [rakennus-]hankkeeseen ryhtyvällä ei ole etukäteen varmuutta siitä, katsooko rakennusvalvonta selvitysten pohjalta, että hänen esittämänsä suunnittelija tai työnjohtaja on riittävän pätevä. Jatkossa tämä esitetään toimielimen myöntämällä todistuksella, jonka avulla hankkeeseen ryhtyvä voi asian todeta etukäteen. Pätevyystodistuksen myöntämisestä peritään omakustannusperiaatteella määräytyvä maksu. Ympäristöministeriö valvoo maksujen tasoa. Lisäksi on mahdollista, että ammattimaisesti tehtäviä tekevät tai heidän työnantajansa laskuttavat pätevyystodistukseen liittyviä kuluja toimeksiannoissaan. Valiokunta pitää edellä kuvattuja muutoksia nykytilaan tarpeellisina.

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu