Oikeuden saatavuudella mitataan, miten ihmiset tosiasiassa pääsevät oikeuksiinsa yhteiskunnassa

 

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus

Onko mielestäsi Suomessa access to justice -ongelmaa eli vaikeutta saada oikeutta? Kerro käytännön tason esimerkkejä, milloin olet kohdannut vaikeutta saada oikeutta itsellesi.

Oikeusvaltiollisuus Euroopan unionissa ja Suomessa
(Juha Raitio, Allan Rosas ja Pekka Pohjankoski)

V A LT I O N E U V O S TO N S E LV I T Y S – J A
T U T K I M U S TO I M I N N A N J U L K A I S U S A R J A (2022:39)

– – ”Voidaan kuitenkin kysyä, olisiko Suomessa mahdollisuuksia parantaa EU-oikeudessa taattujen oikeuksien toteutumista käytännössä. Esimerkkinä voidaan nostaa esiin paljon julkisuutta saanut alkoholin nk. etämyynti, joka antaa mahdollisuuden pohtia nimenomaan EU-oikeuteen liittyvien oikeuksien mahdollisia ongelmakohtia oikeusvaltion perspektiivistä. Keskittyminen alkoholin etämyyntiä koskevaan kysymykseen ei merkitse sitä, etteikö muitakin ongelmia voitaisi havaita.” – –

Tuleeko ”ilmeisyyttä” koskeva vaatimus poistaa perustuslain 106 §:stä?

  • ”Siten kaikkiin jälkikäteisen säädösvalvonnan tilanteisiin tuomioistuimissa sovellettaisiin yhtäläistä ”ristiriidan” kriteeriä. Näin onkin toimittu Ruotsissa, jossa vastaava ilmeisyysvaatimus (nk. uppenbarhetskravet) on poistettu Ruotsin hallitusmuodosta vuonna 2011. [646] Oikeuskirjallisuudessa on arvioitu, että Suomessa ilmeisyysvaatimuksen poistaminen ei luultavasti muuttaisi radikaalisti nykyistä tuomioistuinkäytäntöä, tosin muutoksen toteuttamisen yksityiskohdilla, kuten esitöissä esitetyillä huomioilla, tulisi varmasti olemaan merkitystä jatkon kannalta. Pellonpää on todennut, että jo nyt tuomioistuimet eivät välttämättä pidä ilmeisyysvaatimusta erityisen merkittävänä kynnyksenä, erityisesti jos kyseessä on kansainvälisten ihmisoikeussopimusvelvoitteiden suojaaminen.[647] Vaikka tuomioistuinkontrolli ei ilman nimenomaista ilmeisyysvaatimustakaan oletettavasti muodostuisi pidäkkeettömäksi, vaatimuksen poistaminen johdonmukaistaisi jälkikäteisen säädösvalvonnan kokonaisuutta suhteessa EU-oikeuteen ja EIS:een. Tällä puolestaan voisi olla myönteinen vaikutus tuomioistuinten toimintaedellytyksiin perustuslain jälkivalvonnassa yleisesti.”

Lähde

Ks.

Lähde: Tieteen termipankki 13.5.2022: Oikeustiede:oikeuden saatavuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeuden saatavuus.)

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu