Oikeuskansleri: Onko rullaava maakuntakaavoitus ja I-OAS juridisesti päteviä? Katso KSML:n 3.9.2020 Kuulutus K-S Maakuntakaava 2040

KSML 3.9.2020 Kuulutus K-S Maakuntakaava 2040 (kuvankaappaus)


 

K-S Liiton pyytämä lausunto/ HTM Susanna Wähä 25.9.2018

LAUSUNTO MAANKÄYTTÖ-­ JA RAKENNUSLAIN 63 §:n MUKAISEN OSALLISTUMIS-­ JA ARVIOINTISUUNNITELMAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVISTÄ JURIDISISTA NÄKÖKOHDISTA NS. RULLAAVAAN MAAKUNTAKAAVOITUKSEEN LIITTYEN

Sivu 6:
– – MRA 15 §:n mukainen maakunnan liiton kuntiin kohdistuva tiedottamisvelvollisuus korostaa maakuntakaavan asemaa kaavahierarkiassa ylimpänä suunnitelmana, jonka tarkoitus on ohjata kuntakaavoitusta. Jotta maakuntakaavan oikeusvaikutukset alemmanasteiseen suunnitteluun voisivat toteutua tulee kuntien tiedossa olla selkeästi voimassa oleva maakuntakaavaratkaisu ja siihen suunnitellut muutokset. Rullaavan kaavoituksen kehittämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kuntien tiedonsaantimahdollisuudet vireillä olevista maakuntakaavan muutoksista heikkene tai synny epäselvyyttä voimassa olevasta kaavaratkaisusta. Sama tiedonintressi koskee kuntien lisäksi muita viranomaistahoja, joita koskee maakuntakaavan huomioon ottamis- ja edistämisvelvoite (MRL 32 §).
Hankekohtaisuudesta luopuminen voi tuoda kuitenkin epäselvyyttä mm. suunnittelualueen määrittelyyn, jos muutoksia tehdään ”koko ajan” ja esim. kaavaratkaisun juridiseen muotoon vaihekaava/kokonaiskaavan päivitys sekä siihen, millaisessa prosessissa ja missä aikataulussa kaavoitus etenee. Samoin suunnittelukohteen ja suunnittelunsisällön rajaamiseen liittyvän informaation välittäminen vaatii vielä pohdintaa. Näillä määrittelyillä on merkitystä myös kaavan MRL 9 §:n tarkoittamien merkittävien vaikutusten arviointiin ja sitä kautta kaavan lainmukaisuuden arvioinnin edellytyksiin MRL 28 §:n täyttymisen kannalta. – –

K-S Liitto kysyy:

”Siirrytäänkö rullaavaan maakuntakaavoitukseen vai rullataanko se tötterölle?”

Jätä virallinen kannanottosi 30.10.2020 täällä tai lähetä se sähköpostilla: kirjaamo@keskisuomi.fi

Tärkeitä huomioita ja taustaa

Huomaattehan, että asia koskee nyt myös mitä suurimmassa määrin K-S:n vireillä olevia ja vireille tulevia tuulimyllyhankkeita ja -kaavoja (mm. Natura- ja maisema-alueet sekä ns. hiljaiset alueet).

Rullaava K-S maakuntakaava 2040 koskee esim. Jyväskylässä nyt myös Tourujokikunnostusta, Kankaan ja Suuruspään asuinalueiden ranta-rakentamista puuttuvien Natura-päivitysten ym. osalta..

Ihmettelen, kuinka muutoksenhakijoiden oikeusturvan laita mahtaa nyt olla, joilla valitukset ovat sisällä ja K-S maakuntakaava sen kun vaan rullaa.. Tai siis on ’rullannut’ jo vuodesta 2017 lähtien K-S Liiton omin hyväksynnöin.

Virallisesti lainvoiman K-S uudistettu maakuntakaava sai vasta 28.1.2020 kun koko Tourujokialuetta koskevaa valitusta Natura- ja hiljaisten alueiden ym. tärkeiden kaavamerkintöjen puuttumisesta ei KHO:ssa hyväksytty tärkeäksi valitusperusteeksi ja Jyväskylän alakapungin asukasyhdistys ry:n valitus ei saanut valituslupaa.

Vuoden 2017 K-S maakuntakaavauudistuksen muutosehdotuksesta oli jätetty jopa 24 sivua muistutuksia, mutta juuri mitään niistä ei ole huomioitu nyt tähän nykyiseen K-S maakuntakaavaan. Siksi maakuntakaava lähti rullaamaan..


Tutustu aineistoon

Kuulutus: Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

I-OAS, maakuntakaava 2040

I-OAS liite, maakuntakaava 2040

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu