Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 4.9.2019 omana aloitteena aloittama tutkinta Kelan automattisesta päätöksenteosta valmistunut

Asianosaisella tulee yleisen tietosuojaasetuksen 22 artiklan 2 kohdan b) alakohdan mukaisena suojatoimena olla oikeus saada pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn perustuvassa päätöksenteossa tieto asiansa päätöksentekoprosessista. Yleisessä tietosuojaasetuksessa tarkoitettu läpinäkyvyyden periaate edellyttää, että tietojen ja viestinnän on oltava helposti saatavilla ja ymmärrettävissä ja käytetyn kielen on oltava selkeää ja yksinkertaista.

Ks. tuore selvitys: Kelan automaattinen päätöksenteko

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on 4.9.2019 aloittanut tutkimaan valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omana aloitteena Kelan menettelyä automatisoida sosiaaliturvaa koskevaa ratkaisutoimintaansa (dnro OKV/21/50/2019).

Lähde

 

+2

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu