Oikeusministeriön turvasähköpostialustalla häiriöitä! Esim. KHO vaatii juristin, jos valituksesi ei ole mennyt määräajassa perille.

 

 

Kuljettavatko ilmiöt meitä? Mikä tai ketkä synnyttävät ilmiöitä?...

Vaikka esim. tuomioistuinkirjaamoiden sähköposti- ja turvasähköpostipalvelut eivät olisi EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisia, sinä maksat ja kärsit vahingot, jos näiden viestipalveluiden vuoksi valituksesi, oikaisuvaatimuksesi, hakemuksesi tai muu muutoksenhakusi ei mene määräajassa perille.

Ota varmuuden vuoksi kuvankaappaus sähköpostilähetyksestäsi viranomaiselle.

Ks. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

10 §
Sähköisen viestin saapumisajankohta

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä sen johdosta, että viranomaisen käyttämä sähköinen tiedonsiirtomenetelmä on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä taikka selvitystä ei muusta vastaavasta syystä voida esittää, sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, jos lähettämisajankohdasta voidaan esittää luotettava selvitys.

Lähde

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti:

  • – – Tässä päätöksessä vahvistetaan saavutettavuusselosteen malli, jota julkisen sektorin elinten on käytettävä jäsenvaltioissa ilmoittaakseen, ovatko niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimusten mukaisia; saavutettavuusselosteen malli esitetään tämän päätöksen liitteessä. – –

Lähde

WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Poikkeuksena ovat suorat verkkolähetykset (video- tai äänilähetykset), joiden ei tarvitse noudattaa kriteerejä.” – –

Lähde

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Tee saavutettavuuskantelu tai pyydä selvitystä täällä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu