Onko eu-kansalaisella oikeus tutustua häntä itseään koskeviin asiakirjoihin? Ks. EU Asia-T 602/22

Milloin valtion tulee olla sinun puolellasi ja milloin valtio asettuu sinua vastaan? Mistä tavalliset eu-kansalaiset omissa vaihtelevissa elämäntilanteissaan voivat tietää, milloin heillä on oikeus vaatia omassa asiassaan ja asianosaisena heitä itseään koskevat tai heidän muutoksenhakujaan koskevat viranomaisten tai muiden julkista valtaa käyttävien toimijoiden hallussa olevat oman asiansa käsittely- tai muutoksenhakuasiakirjat esim. paperikopioina, sähköisinä tulosteina tai viranomaisen määrämässä paikassa nähtävinä?(Kuvan lähde: clip art)

Kuka viranomaisten ja muiden julkista valtaa käyttävien toimijoiden hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta ja asianosaiselle kuuluvan omien tietojensa tarkastamisoikeutta reaaliaikaisena valvoo, jos Tietosuojavaltuutettu käsittelee tällaisia omien tietojen tarkastusoikeutta koskevia vireillepanoja 1-5 vuodesta – 2 vuoteen.. Tai tilanteessa, jossa esim. Suomessa oikeuskansleri ei käsittele yli 2 vuotta vanhaa asiaa kuin erityisestä painavasta syystä?  Ja samaan aikaan ei eu-kansalaisille ole missään kerrottuna, mikä tämä erityinen ja painava syy voisi kussakin tilanteessa olla – ja nimenomaan hänen omassa yksilöllisessä erityistilanteessaan olevasta painavasta ja erityisestä syystä, jossa asiaa ei ole ensin saatu puolueettomassa tuomioistuimessa selvitettyä ja selvitykset ovat ilmeisen pahoin viivästyneet ja kaikki asiat vanhenevat ja raukeavat ”käsiin”..

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

24 päivänä tammikuuta 2024 (*)

Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 –Arvonlisäveron palauttamista koskevassa EU Pilot ‑menettelyssä toimitettu asiakirja – Jäsenvaltiosta peräisin oleva asiakirja – Tutustumisoikeuden epääminen – Jäsenvaltion etukäteen antama suostumus – Tuomioistuinkäsittelyn suojaa koskeva poikkeus – Perusteluvelvollisuus

Asia T-602/22

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu