Onko Hailuodon kiinteän yhteyden vesilupaan ja YVA:an kuultu asianosaisia ja suurta yleisöä myös 7.9.2018 SITOWICE:n täydennyksestä?

 

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät (Aamulehti 21.9.2022)

  • 3.2.3 Asianosaiset

Hankkeen asianosaisia ovat hankkeen vaikutusalueen rantakiinteistöjen ja vesialueiden omistajat ja ammattikalastajat. Asianosaiset yhteystietoineen on esitetty liitteessä 8. Vaikutusalueen laajuus määräytyy ruoppausten aiheuttaman kiintoaineen leviämisen mallinnuksen tulosten perusteella. Vaikutusalueena pidetään aluetta, jossa kiintoainepitoisuus voi hetkittäin nousta 1020 mg/l (Kuva 65 ja Liite 9). Vaikutusalue ulottuu laajimmillaan noin neljän kilometrin päähän ruoppauskohteesta (Liite 7).

Lähde: Hailuodon kiinteä yhteys, Vesilain mukainen hakemus (5.3.2018, täydennetty 7.9.2018, KAU42789 SITOWICE)

file:///C:/Users/Koti/Downloads/Liite%201_Hailuoto_vesilupahakemus_t%C3%A4ydennys.pdf

Ks. Hailuodon liikenneyhteys -hanke, Hailuoto, Oulunsalo

(julkaistu 9.1.2012 klo 13.51, päivitetty 24.4.2018 klo 8.27)

Hailuodon liikenneyhteys -hanke sijoittuu Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Santosen väliselle alueelle. Hankkeen YVA-menettely perustuu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätökseen 12.12.2007.

Vaihtoehdot

VE0: Lauttayhteys (vertailuvaihtoehto), nykyinen palvelutaso
VE0+: Lauttayhteys, palvelutason kehittäminen
VE1: Kiinteä yhteys, pengertie ja sillat

PÄÄTÖS
Nro 6/2020

Dnro PSAVI/1049/2018

11.2.2020

HAKIJA

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 86

90130 OULU

S. 161:

13) Heikki Eskola on muistutuksessaan todennut toimivansa I-luokan kaupallisena kalastajana suunnitellulla pengertien/siltahankkeen ja Karinkannan matalan välisellä alueella. Muistuttaja vaatii, että kyseisen hankkeen aiheuttamat vahingot korvataan kalaston osalta täysimääräisesti. Lisäksi muistuttaja vaatii korvausta ylimääräisestä lisätyöstä ja ansionmenetyksestä, jonka vesistön sameutuminen aiheuttaa likaantumisen muodossa verkko- ja kalastuskalustolle ja tämän lisäksi heikentää kalasaaliita. Muistuttaja kalastaa alueella 11 kuukautta vuodessa. Muistuttaja on myös huolissaan Karinkannan matalan vesimassojen liikkeistä tulevaisuudessa, koska kyseinen merialue on todella matala. Selvityksessä ei ole huomioitu kyseistä asiaa lainkaan, vaikka muistuttaja on huomauttanut asiasta ELY-keskukselle sähköpostilla 20.11.2017. Muistuttaja vaatii lisäksi, että vedenlaatua kyseisellä alueella seurataan koko rakennusvaiheen ajan ja vielä tämän jälkeenkin. Lisäksi muistuttaja vaatii, että alueen veden typpi- ja fosforikuormaa tulee seurata jatkuvasti, ettei koko matala merialue rehevöidy umpeen. Muistuttaja on kalastanut alueella lähes 40 vuotta, joten hän tuntee alueen erittäin hyvin.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu