Onko KKO:n ja KHO:n linjaukset yhteneväiset maahanmuuttajataustaisten muutoksenhakijoiden muutoksenhauissa?

 

Onko KKO:ssa ja KHO:ssa yhteneväiset käytännöt maahanmuuttajataustaisten muutoksenhakijoiden muutoksenhauissa ja niiden linjaratkaisuissa? Kenellä on nk. ”viimeinen sana”? (Kuvituskuva.)

Ks. KKO:n ennakkoratkaisupyynnöt 27.2.2024:

Ennakkoratkaisupyyntö 27.2.2024

Kantelu ulkomaalaisen säilöönottoasiassa R2023/945

MUUTOKSENHAKIJA AVASTAPUOLI Rikoskomisario B
ASIA Kantelu ulkomaalaisen säilöönottoasiassa

Lähde

Alma Talentin 5.6.2024 uutiskirjeessä  KHO antoi en­nak­ko­pää­tök­sen kolmannen maan kansalaisen kään­nyt­tä­mi­ses­tä Euroopan unionin ulkopuolelle (05.06.2024 09:51)

Uutiskirjeessä ansiokkaasti analysoidaan, että KHO arvioi, ”oliko muutoksenhakijan käännyttämiseen Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle sovellettava pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin mukaista vahvistettua suojaa maasta poistamista vastaan.”

Uutiskirjeen mukaan ”Ulkomaalaislaissa ei ollut erikseen säädetty mainitun direktiivin mukaisesta menettelystä tilanteessa, jossa muu jäsenvaltio kuin Suomi oli myöntänyt pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan ja henkilö poistettiin Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle”.

Maahanmuuttovirasto oli paluudirektiivin mukaisessa menettelyssä käännyttänyt Suomessa laittomasti oleskelleen EU-oleskeluluvan saaneen muutoksenhakijan kotimaahansa Venäjän federaatioon, koska ”muutoksenhakijan katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta”.

Artikkelin mukaan Unionin tuomioistuin totesi, että ”tilanteessa oli sovellettava pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin mukaista vahvistettua suojaa maasta poistamista vastaan, kun päätettiin henkilön poistamisesta Euroopan unionin alueelta.”

Maahanmuuttoviraston päätös oli lainvastainen. Ks. ratkaisu KHO:2024:82.
Ks. Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettu neuvoston direktiivi 2003/109/EY 12 artikla 1 ja 3 kohta sekä 22 artikla 1 ja 3 kohta
Ks. JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS JEAN RICHARD DE LA TOUR

26 päivänä lokakuuta 2023 (1)

Asia C‑752/22

EP

vastaan

Maahanmuuttovirasto

Lähde

Lähde

Alkuperäinen lähde: KHO, Jaana Lappalainen viestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolen

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu