Onko kuntalaisia kuultu heitä koskevasta valitusoikeuden kaventamisesta? (26.9.2019)

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on vuosina 2014—2018 saapunut keskimääräin 142 kunnallisasiaa. Vastaavalla tavalla, mutta vain suuntaa-antavasti arvioituna, kunnallisasioissa valituslupa myönnettäisiin vuosittain 22 asiassa ja ei myönnettäisi 120 asiassa. Esityksellä olisi siten jonkin verran taloudellista vaikutusta korkeimman hallinto-oikeuden osalta, ja esityksellä osaltaan jatkettaisi muiden lakien muutosten tuomaa tehostamiskehitystä.

Lähde:

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 6.9.2019 mennessä lausuntoja mm. kunnilta hallituksen esitykseksestä kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta.

Muutosehdotus on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon virkatyönä valtiovarainministeriössä.

Laki on tulossa voimaan 1.1.2020 eli samaan aikaan kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (samalla nykyinen hallintolainkäyttölaki kumoutuu).

Esityksessä muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä kerrotaan huomioidun lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet.

Muutosta perustellaan hallintolainkäyttöä koskevalla kehityksellä. Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että nykyisin suureen osaan kunnan päätöksistä sovelletaan myös erityislakien johdosta valituslupamenettelyä.

Valituslupasääntelyä kuntalakiin perustellaan muutoksenhakujärjestelmän selkeydellä. Kuntalakiin olisi tulossa annettua lakia täydentävä säännös kunnan viranomaisen jatkovalitusoikeudesta. Kunnan jatkovalituksesta päättäisi kunnanhallitus tai kunnan hallintosäännössä määrätty viranomainen.

Siis suomeksi edellä kerrottu, vain hieman kärjistäen:

Muutoksenhakujärjestelmämme selkeyden vuoksi tulee nykyiseen menoon verrattuna 120 kuntalaiselle antaa valituskielto korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vain 22 onnekkaalle tulee antaa valitusoikeus.

Korkein hallinto-oikeus on nyt ilmeisesti tukehtumassa juuri nimeomaan kuntalaisten tekemiin valituksiin, kun samaan aikaan ulkomaalaistaustaisten henkilöiden valitusasiat sieppaavat leijonanosan koko hallinto-oikeusjärjestelmämme kapasiteetista ja resursseista. Ei liene perustuslain 21 §:n mukainen tilanne..

Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä

Lisätty alla oleva linkki 8.10.2019:

Arviointineuvosto: Kuntalain muutoksessa kansalaisnäkökulmaa ei ole otettu huomioon

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu