Onko laissa mainitut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia kiinteistön ostajia koskevat kriteerit ja ehdot täikammalla tutkittu?

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

  • Lupaa ei tarvita silloin kun 1) avio- tai avopuolisot ostavat kiinteistön yhdessä ja toisella heistä on on EU- tai ETA-maan kansalaisuus; 2) kun kiinteistö sijaitsee vuokratontilla tai kaupan kohteena on asunto-osakeyhtiön osa; 3) kiinteistön myyjänä/luovuttajana on sukulainen (omat vanhemmat, lapsi tai avio-/avopuoliso

Lähde (luettu 20.10.2022)

Olisiko yhdessä hyvä pohtia, voisiko Suomi näinä epävakaina ja turvattomina maailman aikoina ottaa käyttöön kiinteistörekisterin kautta saataviin kiinteistörekisteri-, rasitustodistus- ja lainhuutotodistuksiin automaattisena tulostuvan (kunkin yksittäisen kiinteistörekisteritunnuksen kohdalle) tiedon, jos ko. kiinteistö jo lähtökohtaisesti sijaitsee sellaisella alueella, jolle vaaditaan Puolustusministeriön lupa kiinteistön, kiinteistön määräosan tai -alan myyntiin?

Saman käytännön voisi myöhemmin ottaa käyttöön myös sähköisen huoneistorekisterin kohdalla; viimeistään heti sen jälkeen kun osakehuoneistojen kohdalta kaikki osakekirjat on saatu sähköiseen muotoon.

Jos kiinteistörekisterissä (ja huoneistorekisterissä) olisi tällainen ikään kuin ”ennakkosensuuri- ja lupavaroitusjärjestelmä”, niin ei tarvitsisi niin selkeästi erotella erilaisia syitä tai poikkeuksia EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien ja heidän perheiden kohdalle.

Perustuslain 6 §:n mukaista

Kiinteistökohtaiset ennakko- ja luvanvaraissuustiedot ja niiden perusteet olisivat kaikille samat ja ne löytyisivät automaattisesti näistä em. yleisimmistä kiinteistöjä koskevista tulosteista ja todistuksista, joiden perusteella kiinteistöistä kauppaa tehdään.

Olisi myös toivottavaa, että tällaisesta em. luvanvaraisesta kaupasta voisivat tehdä kauppaa vain LKV-pätevät kiinteistönvälittäjät ja laillistetut kaupanvahvistajat, ja siten, että heillä on mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti myyjä- ja ostajatahot.

Siten jatkossa tällaista luvanvaraista kiinteistökauppaa ei voisi enää tehdä vain sähköisen kaupankäynnin kautta verkossa, jossa kiinteistö- tai asuntokaupan osapuolet ja ammattilaiset eivät kohtaa fyysisesti toisiaan. Näin toimien erilaisten väärinkäytösten mahdollisuudet näiden ”riskikiinteistöjen ja -asuntojen” kohdalla vähenevät.

Myös kaivosaluevarausten ja malminetsintälupien kohdalla tulisi pohtia samaa ennakkomerkintää kiinteistörekisteriin.

 

 

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu