Onko lakisääteiset kaava- ja YVA-kuulemiset vain asukkaille ja mökkiläisille järjestettyjä juttu-ukkojen kahvikerhoja..

Ks. kuvan lähde ja lisätietoja, Herttoniemiseura-ry-tiedote-16.9.2019-hiidenkouru-Viilarintiellä.jpg

 

Ks. RAIDE-JOKERIIN LIITTYVÄT LUONTOKYSYMYKSET HELSINGISSÄ,  OULUNKYLÄN ASUKASILTA 13-6-2019 (EEVALIISA HÄRÖ, JAAKKO KULLBERG)

 

Myös Jyväskylässä Tourujokivarteen tuotu avovankilan rakennushanke mahdollistettiin kesken avovankilan ja ikkunapajan rakennus- ja ympäristölupien hakuprosessien Ramoninkadun luonnonpuiston ja liito-oravien elinvoimaisen ydinalueen puiden kaatamisella, vaikka 2 viikkoa ennen puiden kaatoa oli jätetty K-S Ely-keskukselle kaksi Luonnonsuojelulain 57 §:n mukaista vireillepanoa..

Näin tapahtui tilanteessa, jossa KHO vasta käsitteli vuoden 2018 marraskuussa Jyväskylän yleiskaavan vastaisesti lainvoimaan saatetusta avovankilan asemakaavamuutoksesta jätettyjä ylimääräisiä muutoksenhakuja – ja edelleen samassa tilanteessa, jossa myös Vaasan hallinto-oikeus käsitteli avovankilan kupeessa olevasta arvokkaasta Ramoninkadun lohkokivisillasta alueen asukasyhdistyksen jättämää valitusta, jossa yhtenä valitusperusteena oli, että avovankilakaava-alue oli keinotekoisesti irrotettu Ramoninsillan kaavasta ja täysin samasta liito-orava-alueesta Kehä Vihreällä, jolle avovankilaa oltiin väkisin tuomassa..

Jyväskylän vankilan toiminta käynnistyi 13.7.2020.

Klikkaa: ”Vaasan hao hylkäsi Tourujoen Ramoninsiltavalituksen. Asukasyhdistyksetkö valvovat jokivesien kuivuuden- ja tulvariskien hallintaa?” (US 27.7.2020)

Luonnonsuojelulaki 58 §:ssä sanotaan mm., että ”Luonnonsuojelurikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hävittää oikeudettomasti luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujen eläinlajien yksilöiden lisääntymis- tai levähdyspaikkaa taikka sitä heikentää. (24.6.2004/553)”

EU:n SEA-, YVA- ja SOVA-direktiivin ja tiukkenevan vesipuitedirektiivin aikana Suomessa eletään kuin pellossa (vanhan sanonnan mukaan):

Tilanteessa, jossa asukkaat, asukasyhdistykset tai alueen yrittäjät eivät voi yhtikäs mitään sille, jos heidän asuin- tai toimialueympäristöönsä päätetään tuoda joku julkinen tai muuten merkittävä hanke, kuten esim.

– avovankila, jollainen esim. Rise-avovankilakampus Tourujoella on

– mittava infrahanke, kuten esim. Raide-Jokeri on

– tai tuulivoimapuisto, kuten esim. Keski-Suomeen suunniteltu Salolan tuulivoimahanke on. Hanke sijaitsee Jyväskylän kaupungin kaakkoisosassa Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumassa.

Lisää sähköpostiosoitteesi lomakkeen kautta postituslistalle (klikkaa), jonka avulla välitämme ajankohtaista tietoa [Salolan tuulivoima] hankkeesta. Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käytetään vain hankkeesta tiedottamiseen eikä niitä luovuta kolmansille osapuolille. Kerättyjä tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Jyväskylän kaupunki.

Jyväskylä on Suomen vihrein kunta. Mutta näkyykö se käytännössä?

Haloo Jyväskylän Vihreät! 🙂 Kuntavaalit tulee..

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu