Onko Vastaamon asiakkaiden mahdollista saada tietomurrosta potilasvahinkokorvauksia?

Kela on saanut runsaasti yhteydenottoja Vastaamon tietomurron kohteeksi joutuneilta asiakkailta. Kela on vastannut usein kysyttyihin kysymyksiin:

”Kela lähettää palveluntuottajalle asiakkaan kuntoutuspäätöksen. Päätöksen liitteenä lähetetään kuntoutuksen toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot, joita ovat asiakkaan hakemus ja kuntoutushakemuksen liitteenä toimitettu lääkärinlausunto.

Kuntoutuspäätös sisältää tiedon, kuka terapeutti kuntouksen toteuttaa sekä mikä terapiamuoto on myönnetty ja mille ajalle. Jos päätös on myöntävä, siinä lisäksi kerrotaan yleisesti, miten terapiaa voidaan myöntää ja kuinka paljon. Hylkäävissä ratkaisussa perustellaan se, miksi haettua terapiaa ei voida myöntää.

Myönteinen päätös menee asiakkaalle, terapeutille ja hoitavalle taholle. Hylkäävä päätös lähetetään asiakkaalle ja hoitavalle taholle.

Palveluntuottaja toimittaa Kelaan terapiapalautteen, kun terapia on päättynyt.

Terapiapalautteesta käyvät ilmi annettu terapiamuoto (esim. yksilö-, ryhmä- tai pariterapia), kuvaus opiskelussa tai työssä ilmenevistä sairauden aiheuttamista ongelmista, asiakkaan kanssa sovitut tavoitteet terapialle, tavoitteiden toteutuminen sekä mahdollinen jatkosuositus tai loppuyhteenveto.”

Potilasvakuutuskeskus.fi

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa.

Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu