Opetusministeri! Opintolainavähennysten ja -hyvitysten EU:n sopimusehtodirektiivin vastaisuus korvattava vahinkoakärsineille

Milloin kuluttajasuojaviranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset puuttuvat ”viran puolesta” tähän ilmeiseen EU:n sopimusehtodirektiivin vastaiseen kohtuuttomuuteen ja ilmeisen kohtuuttomiin ja todella pitkään EU-oikeuden vastaisena jatkuneisiin tilanteisiin opintolainojen markkinoimiseksi ja nostamiseksi opiskelijoiden lainapankeista?

 

Miten opiskelijat voisivat edes tarkistaa omat opintolainavähennystietonsa (v. 2014 jälkeen opintolainahyvitystensä tiedot), kun opintolainojen nosto- ja takaisimaksuperusteita ei ole esitetty omissa pankkien antamissa vakiomuotoisissa lainasopimuksissa ja -ehdoissa tai verottajan lähettämissä veroehdotuksissa, joista tulisi veronmaksajien osata hakea oikaisua mahdollisten virheiden osalta välttyäkseen ikäviltä veroseuraamuksilta? Ks. Seuraamusmaksut tuloverotuksessa.

Tässä alla suoralinkki Taloustaito-lehden tänään 10.6.2024 verkossa julkaistuun artikkeliin ”Pankki on laskenut osakkeiden luovutusvoitot väärin –  onko minun korjattava pankin virhe?”

EDIT, lisätty klo 21.30: ”Myin pörssiosakkeita. Pankkini on ilmoittanut myynnit verottajalle, mutta voitot oli laskettu esitäytetyssä veroilmoituksessa liian pieniksi. Tarvitseeko minun korjata tietoja?”

Lähde

Tässä alla suoralainaus tänään 10.6.2024 Taloustaito-lehdelle jättämästäni viestistä ja kantelusta Verottajalle ja OKV:lle:

– – Miten opintolainavähennyksien (-hyvitysten) kohdalla – jotka ovat ns. sivullisen eli Kelan verottajalle ilmoittama verovähennys (ts. opintolainavähennyksiä, joita on säännelty väärin Opintotukilailla, vaikka Tuloverolaki olisi ollut oikeampi ja niistä tehtävä perustevalitus!) – ko. veroilmoituksen tarkastaja (siis opintolainaa itselleen aikanaan omasta lainapankistaan ottanut kuluttaja (opintolaina on kulutusluotto!) on koskaan voinut tai voi edel[l]eenkään tarkistaa opintilainavähennysten oikeellisuuden, kun hänen saamassaan veroehdotuksessa ei ole siitä mitään perustietoja?

Usein Kelan opintolainavähennyspäätökset eivät edes oikea-aikaisena tavoita ko. henkilöä, koska Kelan opintolainavähennyspäätökset on postitettu tavallisena kirjeensä (opiskelijat usein valmistuttuaan muuttavat opiskelupaikkakunnalta pois ja muuttoilmoitukset ovat tekemättä), vaikka ne sisältävät 30 päivän muutosenhakuajan.

KAIKKI OPINTOLAINAVÄHENNYKSIÄ KOSKEVA ALA-ARVOINEN SÄÄNTELY JA KELAN/VEROTTAJAN KÄYTÄNNÖT ON HETI OIKAISTAVA KAIKILLE NÄISSÄ ASIOISSA VAHINKOAKÄRSINEILLE.

Mm. max. 9 kk:tta /sama 1 opintovuosi -sääntö on EU:n sopimusehtodirektiivin vastainen, koska tällaista vakiomuotoista sopimusehtoa ei ole opintolainaa nostaville kerrottu eikä siitä ole sovittu opintolainan noston yhteydessä allekirjoitetussa vakiomuotoisessa lainasopimuksessa; ja siten se on myös Kuluttajasuojalakien vastainen.

Milloin Taloustaito-lehti käsittelee tätä asiakokonaisuutta  r e h e l l i s e n avoimesti? – –

(tekstin tummennukset ja uu asettelu tässä lisättynä)

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu