Opintojen henkilökohtaistamisessa ja aikaisempien opintojen, työ- ja harrastekokemuksen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on puutteita

 

Opintojen henkilökohtaistamisessa ja aikaisempien opintojen, työ- ja harrastekokemuksen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on ollut jo v. 2006 lähtien vakavia puutteita ja EU-sääntelyn ilmeistä rikkomista. Opetushallituksen  henkilökohtaistamismääräys on ollut velvoittavaa lainsäädäntöä esim. ammattitutkinto-opinnoissa jo v. 2006! (Kuvan lähde: clip art)

”Kansalliset perustaitojen osaamismerkit”

Ks. Lausuntopyyntö vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja puoluelain muuttamisesta sekä luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta (Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22054/2023. Vastausaika päättyy: 8.9.2023)

– – ”Tavoitteet

Osaamismerkkeihin liittyvien ehdotusten tavoitteena on tuoda näkyviin perustaitojen osaamisen vahvistaminen säätämällä mahdolliseksi vapaan sivistystyön osaamismerkkien suoritustietojen tallentaminen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon. Esityksessä ehdotetut muutokset parantaisivat ja helpottaisivat työssä ja muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi esityksellä edistettäisiin jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanoa.” – –

Lähde

Eikö lasten ja nuorten perustaitojen nk. osaamismerkit tulisi tallentaa opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon heti kun peruskoululainen tai toisen asteen opiskelija ne itselleen saavuttaa?

Ja myöhemmin em. perustaitojen lisäksi aikuisiällä työn, harrastuksen tai lisäkoulutuksen perusteella hankitun erityisosaamisen osaamismerkit heti kun ne voidaan hänelle sinne luotettavasti ja sovitusti tallentaa?

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu