Ovatko tällä hetkellä aso-taloissa asuvat aso-asukkaat verrattavissa Suomen entisajan huutolaislapsiin?

Ovatko tällä hetkellä aso-taloissa asuvat aso-asukkaat verrattavissa Suomen entisajan huutolaislapsiin? (Kuva: clip art)

(EDIT, nyt vuosilukuvirhe korjattuna):

Katsoin Eric Hällströmin edelliseen 1.5.2024 avaamaani aso-asumisoikeusjärjestelmää koskeneeseen blogiini lähettämästä toisesta linkistä (2017), jossa kerrotaan, että – – ”MOT pyysi vielä yhden pankin asiantuntijoita analysoimaan MOT:n saamat vastaukset.” – –

– – ”Valtaosa Suomessa toimivista pankkiryhmistä myöntää kyselyn perusteella luottoja asumisoikeustalojen peruskorjauksiin normaalisti tavanomaisen luottoriskiharkinnan perusteella. Suurin osa pankeista ilmoittaa ottavansa asumisoikeusasuntoihin liittyvän lainsäädännön ja sen erityispiirteet huomioon osana normaalia luottoriskin ja maksukyvyn analysointia. Osa pankeista ilmoittaa, että asumisoikeusyhteisöille voidaan joissain tapauksissa käyttää alhaisempaa vakuusarvoa kuin asunto-osakeyhtiöille. (tekstin tummennus oma)

Yksi pankkiryhmistä arvioi suhtautuvansa asumisoikeusyhteisöihin jo lähtökohtaisesti varovaisemmin kuin asunto-osakeyhtiöihin. Kyseinen pankki näkee mm. asumisoikeusyhteisöjen realisointiin liittyvän ongelmatilanteissa enemmän epävarmuuksia ongelmatilanteessa kuin tavallisiin asunto-osakeyhtiöihin. Tämän vuoksi pankki soveltaa asumisoikeusyhteisöjen rahoituksessa jo lähtökohtaisesti tiukempia ehtoja kuin muussa asuntorahoituksessa.”

Lähde ja suoralinkki

Alla nimettömien pankkien vastaukset po. linkistä löytyvään MOT:n v. 2017 tekemään kyselyyn, jossa pankeilta kysyttiin ”Liittyykö asumisoikeustalojen rahoitukseen joitakin erityispiirteitä verrattuna vuokrataloihin tai asunto-osakeyhtiöihin?”

Alustuksena oli jo tuolloin, että ”Monet aso-talot ovat lähestymässä peruskorjausvaihetta” ja MOT halusi selvittää artikkelissaan, että ”lainoittaako pankkinne vapaarahoitteisesti asumisoikeustalojen peruskorjauksia?” vaihtoehdoksi annettiin pankeille seuraavat vaihtoehdot (suorat lainaukset alla):

a) Kyllä, tavanomaisen harkinnan nojalla
b) Kyllä, erityisharkinnan nojalla (millaisen?)
c) Ei (miksi?)

Pankki 1 ”Asumisoikeustalojen rahoittamiseen ei liity sinänsä mitään asumisoikeustalojen yhtiöoikeudelliseen asemaan ja rakenteeseen liittyviä erityispiirteitä suhteessa vuokrataloihin tai asunto-osakeyhtiöihin, vaan asumisoikeustalojen rahoitus arvioidaan pankin normaalin luotonmyöntöprosessin puitteissa.”

”Lähtökohtaisesti kyllä voimme, tavanomaisen harkinnan perusteella.”

Pankki 2 ”Ei liity.”

”Kyllä, tavanomaisen harkinnan nojalla”

Pankki 3 ”Lähtökohtaisesti asumisoikeusasunnot ovat rinnastettavissa asunto-osakeyhtiöihin, joskin niiden vakuusarvoa saatetaan arvioida hieman konservatiivisemmin. Asumisoikeusyhteisön taloustilanne ja käsillä oleva hanke ratkaisevat lainotuksen ehdot samalla tavalla kuin muissakin rahoituksissa.”

Pankki 4 ”Asumisoikeuskohteiden ja niiden korjausrakentamisen rahoittamisessa käytetään tavanomaista harkintaa ja tehdään normaalia luottoriskin arviointia. Asumisoikeusasuntoihin liittyvä lainsäädäntö otetaan huomioon osana normaalia luottoriskin arviointia.”

”Kyllä, tavanomaisen harkinnan nojalla.”

Pankki 5 ”Asiantuntijoidemme mukaan linjanamme on, että otamme huomioon asumisoikeustaloihin liittyvän lainsäädännön ja harkitsemme aina tapauskohtaisesti päätöksen velallisen takaisinmaksukyvyn perusteella.”

Pankki 6 ”Pankkiryhmällä ei ole erityistä ohjeistusta asumisoikeustalojen rahoitukseen. Yksittäisten luototuskohteiden osalta ryhmään kuuluvat pankit päättävät itsenäisesti antamastaan rahoituksesta.”

”Kyllä, tavanomaisen harkinnan nojalla ”

Pankki 7 ”Asumisoikeustalojen rahoittaminen poikkeaa edellä mainituista asuntotyypeistä merkittävimmin vakuuden realisoitavuuden osalta. Pankki saa asumisoikeustaloja koskevien lainojen vakuudeksi kiinnityksiä lainoituksen kohteena oleviin asuinrakennuksiin ja maapohjaan tai vuokraoikeuteen aivan kuten rahoittaessaan vuokrataloja ja asunto-osakeyhtiöitä. Asumisoikeustalon voi kuitenkin lähtökohtaisesti ostaa vain toinen asumisoikeusyhtiö/säätiö, mikä rajoittaa mahdollisessa realisointitilanteessa näiden kohteiden kysyntää. Epävarma kysyntä nostaa merkittävästi vakuuden arvoon liittyviä riskejä. Lisäksi ei ole täysin selvää, millaisen prosessin kautta, millaisilla kustannuksilla ja millaisella aikataululla pankki pystyisi muuttamaan asumisoikeustalon vapailla markkinoilla tarjottavaksi vuokrataloksi tai asunto-osakeyhtiöksi. On myös hyvä huomata, ettei asumisoikeustalon realisoinnista ole ennakkotapausta, joten pankin näkökulmasta asumisoikeustalon realisointiin liittyvä epävarmuus on vuokrataloa tai asunto-osakeyhtiötä suurempi.”

”Mahdollisesti kyllä: Varovainen yksittäistapauksellinen harkinta, matala luototusaste, tiukennettu yritys- ja vakuusarviointi (mm. korkeammat yritysrating- vaatimukset sekä tarkemmat rajaukset vakuuden sijainnille, kunnolle, tyypille ja kiinnitysten etusijalle). Asumisoikeusyhtiön toiminnan luonne ja riskit huomioidaan luottoprosessin lisäksi lainan ehdoissa, mm. hinnassa.”

Pankki 8 ”Pankki ei kommentoi asumisoikeusasumisen lainmuutoksia.”

”Emme ole rahoittaneet tällaisia kohteita.”

Lähde: MOT:n pankkikyselyn vastaukset [2017]

Kysely lähetettiin yhdeksälle suurimmalle Suomessa toimivalle pankkiryhmälle. Yksi pankki jätti kokonaan vastaamatta kyselyyn.

Lähde ja suoralinkki

Huomaa edellä erityisesti Pankki 7:n antama vastaus:

Pankki 7 ”Asumisoikeustalojen rahoittaminen poikkeaa edellä mainituista asuntotyypeistä merkittävimmin vakuuden realisoitavuuden osalta. Pankki saa asumisoikeustaloja koskevien lainojen vakuudeksi kiinnityksiä lainoituksen kohteena oleviin asuinrakennuksiin ja maapohjaan tai vuokraoikeuteen aivan kuten rahoittaessaan vuokrataloja ja asunto-osakeyhtiöitä. Asumisoikeustalon voi kuitenkin lähtökohtaisesti ostaa vain toinen asumisoikeusyhtiö/säätiö, mikä rajoittaa mahdollisessa realisointitilanteessa näiden kohteiden kysyntää. Epävarma kysyntä nostaa merkittävästi vakuuden arvoon liittyviä riskejä. Lisäksi ei ole täysin selvää, millaisen prosessin kautta, millaisilla kustannuksilla ja millaisella aikataululla pankki pystyisi muuttamaan asumisoikeustalon vapailla markkinoilla tarjottavaksi vuokrataloksi tai asunto-osakeyhtiöksi. On myös hyvä huomata, ettei asumisoikeustalon realisoinnista ole ennakkotapausta, joten pankin näkökulmasta asumisoikeustalon realisointiin liittyvä epävarmuus on vuokrataloa tai asunto-osakeyhtiötä suurempi.”

”Mahdollisesti kyllä: Varovainen yksittäistapauksellinen harkinta, matala luototusaste, tiukennettu yritys- ja vakuusarviointi (mm. korkeammat yritysrating- vaatimukset sekä tarkemmat rajaukset vakuuden sijainnille, kunnolle, tyypille ja kiinnitysten etusijalle). Asumisoikeusyhtiön toiminnan luonne ja riskit huomioidaan luottoprosessin lisäksi lainan ehdoissa, mm. hinnassa.”

Mietin, onko meillä käsillä nyt em. kaltainen tilanne (Pankki 7: – – ”Asumisoikeustalon voi kuitenkin lähtökohtaisesti ostaa vain toinen asumisoikeusyhtiö/säätiö” – – ), jossa joku iso aso-asumisoikeusyhtiö esim. TA-Asunnot, Avain Asunnot olisi ostamassa jonkun pienemmän asumisoikeusyhtiön/-öitä, joka/jotka ovat menneet ”huonoon kuntoon” ja TA-Asunnot ja Avain Asunnot tarvitsisivat siihen lainaa pankeilta (tai rahoituksen ja takuut valtiolta)?

Vai onko ostajana ehkä joku pankki- tai eläkevakuutusryhmittymä?

Laitetaanko nämä ”huonoon kuntoon” menneet aso-yhtiöt/ yksittäiset aso-talot ikään kuin entisaikaiseen huutokauppaan, jossa kunnat myivät huutolaisia niille isännille, jotka halvimmalla tämän huutolaisen lupasivat elättää?

Kuten tiedämme, varsin monesti huonostihan siinä näille huutolaisille ja huutolaislapsille lopulta kävi.. (Toki onnekkaitakin saattoi olla muutama joukossa, joiden elämäntilanne koheni uuden isännän hoivissa.)

Miten mahtaa käydä nyt parhaillaan aso-asunnoissa asuville ”huutolaisille”, kun aso-asumisoikeusjärjestelmää ollaan ajamassa alas ja miljardien, kymmenien miljardien arvoiset raha- ja omaisuusmassat siirrellään tässä ”aso-huutokaupassa” ja siihen liittyvässä uusjaossa?..

Lähde: Myös aso-asumisoikeusjärjestelmän alasajoa koskeva 1.5.2024 julkaistu US Puheenvuoro-blogi Jos asumisoikeusjärjestelmän alasajamiseksi ei kuulla myös nykyisiä aso-asukkaita, seuraa aso-asukaspako nykyisistä aso-asunnoista)

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu